Etter bystyremøtet 8. desember melder byplansjef Hilde Bøkestad (@byplansjef_TRD) følgende på Twitter:

“Bystyrebehandlingen ga flertall for forslagene fra AP og KrF. Ingen rullering av KPA er bra for byens knutepunkt- og lokalsenterutvikling!”

Meldingen inneholder et bilde av forslagsteksten fra Marek Jasinski (Ap).

Saken byplansjefen twitrer om er at det ble vedtatt at kommuneplanens arealdel ikke skal revideres i denne bystyreperioden:

Det får den vanligvis blå Ingrid Skjøtskift til å se rødt.

– Byplansjefens melding på twitter er et nytt overtramp. Dette reiser igjen spørsmål ved administrasjonens faglige integritet. Et slikt samrøre mellom administrasjon og politikk er uheldig og kritikkverdig. Dette skaper inntrykk av at administrasjonen er i lomma på Ap. Grensen mellom politikk og administrasjon viskes ut, det undergraver vår demokratiske modell, sier Ingrid Skjøtskift.

Det er ikke første gang at båndene mellom Arbeiderpartiet og administrasjonen fremstår som for tette mener Skjøtskift og viser til «kronikk-saken» der kommunaldirektør for byutvikling og APs leder i byutviklingskomiteen skrev et felles innlegg som ble publisert i Adresseavisen,

– Jeg forventer at ordfører og rådmann, som øverste ansvarlige, rydder opp i dette.

I et brev til ordfører Rita Ottervik og rådmann Morten Wolden skriver Skjøtskift at twittermeldingen gir grunnlag for å spørre om det er en uheldig og udemokratisk sammenblanding av politikk og administrasjon i Trondheim kommune.

Skjøtskift understreker videre at politikk og administrasjon er en grunnleggende forutsetning for vår demokratiske modell.
– De administrativt ansatte ansettes på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og integritet, ikke politisk syn. Velgere og folkevalgte må være trygg på at administrasjonen gir faglige råd uavhengig av partipolitikken og partipolitiske hensyn. Både fordi de ikke kan skiftes ut ved valg, og fordi de skal fungere også når den politiske makten skifter, skriver Skjøtskift.
Den demokratiske modellen svekkes dersom rollene blandes og skillet mellom politikk og administrasjon svekkes, mener Høyrepolitikeren, som krever svar på følgende spørsmål:
«Er det greit at en sentral person i kommunens administrasjon jubler over et bestemt politisk utfall i en sak? Og hvordan vil dette påvirke tilliten til rådmannens partipolitiske uavhengighet?»

– Det kan se ut som om Trondheim kommune har utfordringer knyttet til rollefordelingen mellom politikk og administrasjon. Hvordan vil ordfører/ rådmann håndtere dette?, spør Skjøtskift.

Les mer: Byplansjefen beklager twittermelding