– Bygging av studentboliger er ikke lønnsomt

Nyheter: Bygging av studentboliger for utleie er ikke lønnsomt for private aktører: – Vi tvinges til å vokse på næringseiendom, når det vi burde gjort var å bygge flere utleieleiligheter.

Det sier Rune Pedersen, daglig leder i Frost Holding AS, som eier Voll studentby på Moholt – landets største studentby eid og drevet av en privat utleier.

Tidligere denne uka besøkte finansminister Siv Jensen ledelsen i det familieeide eiendomsselskapet, for å diskutere rammebetingelsene for privat drift av studentboliger i Norge.

Store skjevheter i skattesystemet gjør det mindre interessant å satse på utbygging av billige utleieleiligheter i fremtiden, ifølge Pedersen:

– Utleiere av studentboliger får ikke skattemessige avskrivninger på lik linje med de som driver med næringseiendom. Dagens situasjon gir oss en lønnsomhet på 4-5 prosent og det blir for dårlig. Når næringseiendom har en lønnsomhet på mellom 7-9 prosent, velger aktørene å satse på utleie av kontorer fremfor leiligheter, sier Pedersen som i samtalene med finansministeren forslo følgende tiltak:

• Utleie av studentboliger må ha samme skattemessig saldoavskrivning som hoteller/vandrehjem (saldogruppe h og j)

• Profesjonell boligutleie må bruke samme modell for beregning av ligningsverdier som øvrig næringseiendom

• Grunnlån gjennom Husbanken med mulighet for lang avdragstid.

 Spekulantene vil forsvinne

– Skjevhetene er grunnen til at det ikke eksisterer et større profesjonelt boligutleie-marked i Norge. Alle større utredninger konkluderer med et stort behov for profesjonalisering av utleiesektoren. Tiltakene vil øke lønnsomheten med 1-2 prosent og skape et profesjonelt og stabilt utleiemarked. De som spekulerer kun i verdistigning vil bli vesentlig færre . Sist men ikke minst vil det stimulere sterkt til privat bygging av uteleieboliger. Behovet er prekært, ikke bare i Trondheim, sier Pedersen.

– Frost Holding AS hadde i 2012 et resultat før skatt på 41 millioner og det ble tatt ut ti millioner i utbytte. Er ikke det god nok avkastning?

– Frost er en langsiktig aktør som lever av løpende kontantstrøm og ikke verdistigning. Resultat benyttes til å betale avdrag på gjeld og mye av utbyttet går til å betale formuesskatt. Vår boligutleie gir i dag en avkastning på fire prosent av markedsverdiene. Skjevheter i avskrivningsreglene kan tvinge oss til å ta veksten på kontor og næring, når det vi burde gjort var å bygge flere utleieleiligheter, sier Pedersen.

I dag dekker studentsamskipnadenes tilbud omtrent 15 prosent av behovet for studentboliger i byene. 85 prosent av norske studenter er dermed henvist til det private markedet.

Åpenbare skjevheter

– Det er åpenbart noen skjevheter i systemet. Så får vi se om vi får gjort noe med det, sa Siv Jensen etter møtet med ledelsen i Frost Eiendom.

– Vi har gjort flere forsøk på å fremme våre argumenter til den rødgrønne regjeringen og daværende finansminister Sigbjørn Johnsen – uten å lykkes. At Siv Jensen er villig til dialog setter vi stor pris på. Spørsmålet er om politikerne ønsker at vi skal fortsette med profesjonell utleievirksomhet av studentboliger i fremtiden, sier Rune Pedersen.