Byantikvaren slakter Powerhouse: – Et svært høyt, massivt og mørkt bygg

Nyheter: - Powerhouse er altfor høyt og altfor stort til å stå på en så viktig tomt i byen. I byplansammenheng er dette et ekstremt egenrådig bygg. Det er svært høyt, massivt, mørkt og har en veldig lang fasade, sier byantikvar Mette Bye.

– Planen var at Rockheim skulle være et landemerke. Men etter Rockheim kommer bygg etter bygg som ikke forholder seg til omgivelsene. Powerhouse gjør på ingen måte det, sier Bye til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Byggingen av det over 40 meter høye bygget starter 1. april.

Bye har liten forståelse for at utbyggingen på Brattøra sammenlignes med utbyggingen av Barcode i Oslo:

– Barcode ble bygd ut etter en idé. Bygg av ulik bredde, tett sammen, som en strekkode. Selv om byggene er ulike, forholder de seg til hverandre. Det kan diskuteres hvor vellykket prosjektet ble, men det er i alle fall et samspill der. Det finnes overhodet ikke på Brattøra, der står byggene hver for seg og tar oppmerksomhet, sier hun til avisen.

Byantikvaren minner om intensjonen om en plan for hvordan byen skulle forholde seg til fjorden:

– Men uten en klar plan på plass, kunne sterke interesser gjøre at byggene kom likevel. For Powerhouse var miljøargumentet til god hjelp. Resultatet er enkeltbygg som ikke forholder seg til hverandre. Både Clarion-hotellet og Powerhouse har for store dimensjoner der de ligger. At Powerhouse ligger i siktlinjen mot fjorden fra Søndre gate, er også problematisk, og et brudd med tidligere forutsetninger.

Se filmen der Entras visjoner for Powerhouse presenteres av skuespiller Ottar Haga

– Trondheim er i ferd med å få en helt annen skyline, et annet bybilde, sier byantikvaren til Adresseavisen. 

Snøhetta-gründer Kjetil Trædal Thorsen sier han har forståelse for at brygget virker fremmed:

– Men at noe er fremmed, er ikke et argument for å droppe det. Dette er et presist og nøyaktig planlagt hus for å få til et CO₂-negativt fotavtrykk. Av og til må form følge miljøperspektiv, og kanskje ikke stå så mye i kontekst med resten av området, sier Trædal Thorsen til Adresseavisen.