Kjøper 43 butikker og runder sju milliarder

Nyheter: Bunnpris har inngått avtale med Coop om å overta 43 butikker fra ICA Norge sin butikkportefølje. Butikkmassen er spredt over hele landet, der hovedandelen av butikkene ligger på Vestlandet og i Østlandsområdet.

– Vi har kjøpt inn edle dråper, men siden det ble offisielt først i ettermiddag måtte veldig mange dra fra jobben for å hente i barnehagen og sånt. Så vi har utsatt feiringen til i morgen. Da blir det champagne-frokost, humrer Trond Lykke overfor E24.

Lykke avslører at han har gravd dypt i lommeboka for å finansiere kjøpet, og at han har solgt unna aksjer i Sparebank1 for å komme i mål.

Overtar i april

– Dette er gode butikker som vil passe godt inn i vårt konsept. For Bunnpris gir det en total omsetningsvekst på ca. 1,5 milliarder, og en økning på 26 prosent, sier Christian Lykke.

Konkurransetilsynets godkjennelse på kjøpet ble gitt onsdag 4. mars, og fokuset fremover blir å sikre en god overtagelse.

– Det er enighet om at vi overtar de nye butikkene 13. april. Nå blir fokuset fremover å skape en god dialog med våre nye kjøpmenn og sikre at de fortsatt kan drive god butikk, sier Lykke.

Bunnpris har i dag  213 butikker og 3,4 prosent i markedsandel. Lavpriskonseptet har en spennvidde fra brustadbuer på under 100 kvadrat, til Bunnpris Gourmet-butikker med bredere sortiment og egne ferskvareavdelinger.

Bunnpris hadde i 2014 en omsetning på ca. 5,57 milliarder kroner. Med de nye butikkene som overtas 13. april forventes det en årlig omsetning på ca. 7 milliarder kroner.