Brutal nedgang for Byavisa: Har mistet 12000 lesere siden 2012

Nyheter: Tøffe tider for trykte medier: Gratisavisa Byavisa har størst tilbakegang i Trondheims-regionen, og mistet over 12 prosent av leserne i 2012, ifølge lesertallene til TNS Gallup som ble lagt frem i dag.

I dag presenterte Mediebedriftenes Landsforening alle opplags- og lesertall for avisene og uke- og magasinpressen.

Kortversjonen er at papir går ned, og digitalt går opp. Den eksplosive veksten i bruk av digitale plattformer, gir papiravisene i Trondheims-regionen en kraftig smell.

I Trondheims-regionen har papiravisene til sammen mistet 34.000 lesere i 2012. Gratisavisa Byavisa mistet 8000 lesere i 2012 og har størst prosentvis tilbakegang. Adresseavisens papirutgave mistet 9000 lesere i 2012, noe som gir en tilbakegang på 4,52 prosent.

I de trønderske avisenes egenrapportering får du høre mest om marginale endringer i opplag. Det er en størrelse som lett lar seg påvirke av ganske enkelt å sette i gang trykkpressa og dele ut aviser gratis. Lesertallene får du høre mindre om – de taler i klartekst om massiv leserflukt og konvertering til digitale plattformer.

Samtidig styrker eller beholder mange av avishusene sine markedsposisjoner gjennom vekst på digitale plattformer.

Adresseavisen er et av mediehusene i Norge med sterkest vekst på mobil plattform, viser tallene som ble offentliggjort i dag. Adressa.no på mobil hadde i 2012 145,000 leste saker per dag , sammenlignet med 58,000 i 2011. 60.000 mennesker oppgir nå at de bruker adressa.no på mobil hver eneste dag.