– Bruk pengene på breddeidrett, ikke fest for pampene

Nyheter: Nylig lanserte idrettskretsene i Trøndelag, Hordaland, Oppland og Telemark en søknad om å få utredet muligheten for å arrangere OL i 2030 sammen. På Stortinget er det splid blant og innad i partiene om Norge bør arrangere olympiske leker.

Både internt og mellom partiene på Stortinget er det uenighet om Norge bør søke om et nytt vinter-OL.

Tirsdag er det 25 år siden åpningen av Lillehammer-OL.

På Stortinget er det splid blant og innad i partiene om Norge bør arrangere olympiske leker. Her er oversikten over hva alle partiene mener:

– Norge trenger ikke et nytt OL. Jeg skal fortsette kampen mot å sløse bort gode penger på et meningsløst arrangement som pågår i to uker. Jeg synes vi skal bruke ressursene på breddeidrett og ikke til å bidra til å finansiere pampefesten OL-toppene krever, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Rogaland Høyre, til NTB.

Høyres idrettspolitiske talsmann, Tage Pettersen, er derimot langt mer positiv.

– Jeg skal ikke forskuttere det nå, men hadde vi spurt om vi er for vinter-OL i Høyres gruppe i dag, tror jeg svaret på det er ja. Når det er, blir derimot en viktig diskusjon å ta.

Han sier videre at Høyre vil se endringer i Den internasjonale olympiske komité (IOC) før et eventuelt norsk OL.

– Vi har ikke noe offisielt syn i saken, men det står i regjeringsplattformen at vi skal være opptatt av internasjonale mesterskap i Norge. Det er også viktig at idretten selv tar en diskusjon og skaper en bred støtte før den politiske diskusjonen, sier Pettersen.

Delt i Ap

IOC krever ikke lenger såkalte kompakte leker. Et arrangement kan spres over hele landet, og dermed kan man unngå store investeringer i blant annet nye anlegg og infrastruktur.

Det gjør det mer attraktivt med vinter-OL i Norge, mener Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson Trond Giske.

– Da blir det et nasjonalt løft, og ikke regionalt eller lokalt. Det kunne også vært en idé å samarbeide med Sverige, sier han.

Ap har ikke tatt noen avgjørelse om hvordan partiet stiller seg til et nytt OL.

– Spørsmålet er om man mener at OL har blitt for stort og at Norge er et for lite land, og det har vi ikke tatt stilling til. Jeg vil tro det er delte meninger i partiet, sier han.

Folkeavstemning

Frp mener en folkeavstemning kan være veien å gå.

– Jeg har ikke lyst til å være festbrems, men dersom det skal blir fest for folket, så synes jeg det er riktig å stille spørsmål om det bør være en folkeavstemning, nettopp fordi det er snakk om skattebetalernes penger. Det er viktig for Frp at det ikke blir noen «pampefest» for IOC, sier idrettspolitisk talsperson Silje Hjemdal.

Venstre mener at idretten først må komme med en anbefaling og så stille seg samlet bak den før en eventuell OL-søknad.

– Dette er en hypotetisk problemstilling som vi ikke har vurdert. Det er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som eventuelt må stå som søker av et OL, sammen med aktuell(e) vertsby(er), sier statssekretær Jan-Christian Kolstø.

I likhet med Høyre trekker han fram at det i partiet er en positiv holdning til internasjonale mesterskap i landet.

I SV-leiren utelukkes ikke en norsk OL-søknad.

– Vi er i hvert fall åpne for det, men det er et veldig tidlig stadium. Det er ikke behandlet i SV ennå, men vi håper at man får en diskusjon rundt det og opp på nasjonalpolitisk nivå. Vi synes det er spennende, sier idrettspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård.

SP, KrF, Rødt og MDG

Senterpartiet opplyser at et OL ikke er en diskusjon i partiet per nå, da det ikke foreligger noen konkret OL-søknad å ta stilling til.

Heller ikke KrF har diskutert temaet, men idrettspolitisk talsperson Jorunn Lossius mener at OL er noe Norge som skinasjon bør vurdere.

Rødt er kritisk.

– Vi er imot OL fram til IOC tar seg sammen og blir en mer demokratisk organisasjon som klarer å arrangere noe annet enn overdådige elitearrangementer med hinsides pengebruk. Det er morsomt med OL, men sånn det har utviklet seg er det ikke verdt prisen, sier Marie Sneve, nestleder i Rødt.

For Miljøpartiet de Grønne er klimaavtrykket avgjørende.

– Vi har ikke tatt stilling til om OL bør arrangeres i Norge. Skal vi gjøre det, må vi stille krav om at det blir et nullutslippsarrangement, og at det baserer seg på gjenbruk av anlegg, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad.