Foto: Trondheim kommune

Arkeologene fra Niku er glad for at historien løftes fram på denne måten.

– Det er få ting som har vekket så mye lokal interesse som de gamle brosteinsdekkene. For oss er det gledelig at deler av disse kommer tilbake til Torvet og får sin plass i det nye dekke. Vi synes dette gir en ekstra historisk dybde til det rehabiliterte Torvet, sier Ian Reed ved Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku).

Tar vare på historien

Brostein fra utgravingene skal brukes som belegningsstein i kompassrosen, altså i selve stjerneformen som omkranser statuen av Olav Tryggvason. En av visjonene for det nye Torvet er at utformingen skal støtte opp om byens identitet, – både byens historie og framtid. Å gjenbruke brosteinen som ble funnet i forbindelse med de arkeologiske utgravingene er med på å understreke dette. Kompassrosen skal lages etter mal fra originaltegninger.

Brostein eller kuppelstein fra utgravingene skal også brukes inntil deler av fasadene på Hornemansgården og Sommergården.

– Gjennom de omfattende arkeologiske utgravingene som er gjort vet vi mer om middelalderbyen Trondheim enn noen gang. For Torvet-prosjektet har det vært viktig å trekke historiske linjer inn i det nye Torvet der det har vært mulig, sier prosjektleder Marit Solum.

Image with visual paralax effect

Illustrasjon: Agraff/Visualis 

Statue og solur

Statuen av Olav Tryggvason er et ikon for Trondheim og skal fortsatt stå på sin faste plass. Den er et naturlig midtpunkt og et yndet samlingspunkt når folk møtes på Torvet. I forbindelse med ombyggingen vil sokkelen gjøres bredere slik at flere kan benytte den som sitteplass.

Soluret får ny utforming og vil forsterkes i form av et vannur. Vannet vil gå i ring innerst på det nye trinnet, og det vil renne ut i små bekker på klokkeslettene tre, seks, ni og tolv. I tillegg vises hver time i runde plaketter i dekket, og disse vil vi finne like utenfor spissene i kompassrosen. Slik blir kompassrosen og soluret som et smykke eller ei sølje i det nye byromsgolvet.

Universell utforming

Nye Torvet blir universelt utformet og skal kunne brukes av alle. Selv om stjerneformen i kompassrosen skal utsmykkes med brostein, skal det bli enkelt å komme tett på statuen for trillende ved å bruke «mellomrommene» mellom trekantene i stjerna. Resten av den store torvflata kles med skifer, og Torvet skal ellers være fritt for trinn og kanter.