En nominell vekst i boligprisene på 1,8 prosent gjør Trondheim til en av prisvekstvinnerne i august, viser tall fra Eiendom Norge. Veksten ligger også godt over landsgjennomsnittet på 0,8 prosent.

Den sterke veksten kan imidlertid i stor grad forklares av en kraftig prisnedgang i juli. De to månedene summert gir en oppgang på knappe 0,1 prosent.

– Det er nærmest flatt, fastslår Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer.

Mange boliger til salgs

Eiendom Norge forventer at prisveksten vil gå noe ned i Trondheim fremover.

– Det er lagt ut veldig mange boliger til salgs. Vi må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende nivåer. I Trondheim har det blitt bygget mye nytt gjennom mange år, og nå ser vi en veldig stor effekt av at disse prosjektene ferdigstilles og legges ut for salg, sier han.

Kvadratmeterprisen i Trondheim lå i august på 45.812 kroner mot landsgjennomsnittet på 41.256 kroner. Det tok i snitt 40 dager å få solgt bolig, mot det nasjonale snittet på 47 dager.

For Midt-Norge samlet steg boligprisene med 1,9 prosent i august. 12-månedersveksten viser en økning på 1 prosent.

Ålesund med omegn er tatt med i statistikken for Midt-Norge. Der økte boligprisene med 1,4 prosent i august. Kvadratmeterprisen i Ålesund lå i snitt på 29.206 kroner, og det tok 73 dager å få solgt bolig.

Svak august

Nasjonalt viser tallene at det både er kjøpt og solgt rekordmange boliger i august. Totalt ble det lagt ut 12.754 boliger til salgs og solgt 9.453 boliger, begge tall er nye augustrekorder.

Det at mange nybyggprosjekter som har blitt satt i gang de siste årene, nå nærmer seg ferdigstillelse, trekkes fram som hovedforklaring.

– Vår hypotese er at mange av dem som kjøpte seg inn i prosjekter under oppføring i 2015, 2016 og 2017, nå legger disse boligene ut for salg, sier Dreyer.

Nominelt steg prisene med 0,8 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Totalt er boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var for ett år siden.

– Det er svakere enn normalt for august, fastslår Dreyer.

Eiendom Norge forventer en moderat prisnedgang både nasjonalt og i de store byene de siste månedene av året, og at prisutviklingen er i ferd med å jevne seg ut rundt om i landet.