Bokostnadene har økt med 45 prosent for boligeiere siden nullrenta

Nyheter: Siden styringsrenten var på null i 2021 har bokostnadene økt med 45 prosent for boligeiere i Norge, viser tall fra SSB.

– Utgifter knyttet til bolig har økt for de fleste i Norge de siste to årene. Økningen er spesielt sterk for eiere med større boliglån, mens boligeiere uten boliglån og leiere har hatt en langt mindre økning i boligutgifter, sier rådgiver Kristina Støren i Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.

Renta svir

Tallene inkluderer alle bokostnader, som renter ekskludert avdrag, fellesutgifter, skatter, strøm og fyring. Det er særlig renteutgifter som drar tallet opp.

Dersom avdrag ekskluderes, har oppgangen i boutgiftene vært 14 prosent. I kroner og øre har dette økt fra 154.700 kroner i 2021 til 176.000 kroner i 2023. Tallene er justert for inflasjon.

– Årsaken til at endringen i bokostnad er større enn endringen i boutgifter, er at det i stor grad er renter som har økt siden 2021, som gir utslag i totale bokostnader. Samtidig har betaling av avdrag gått ned, som gjør at de totale boutgiftene ikke øker i like stor grad, sier Støren.