Huitfeldtbrygga tilbakeføres til gammel storhet: Bli med inn og se!

Nyheter: Huitfeldtbrygga, som ligger ved den ikoniske Kjøpmannsgata i Trondheim, er kanskje den største brygga i byen og et viktig landemerke ved Nidelva. Nå vil taket på brygga få en etterlengtet oppgradering etter å ha blitt tildelt 700 000 kroner i kulturminnemidler. 

Bygningen er for øyeblikket under istandsetting og det planlegges å tilbakeføre taket til et teglsteinstak med midlene fra kulturminnefondet. Videre skal også fasade få videre restaurering. Bygningen er markert i klasse A – svært høy antikvarisk verdi, i kommunens aktsomhetskart for kulturminner, heter det i en pressemelding fra Kulturminnefondet.

PS. Saken fortsetter etter bildekavalkaden. Alle foto: Kulturminnefondet. 

Stor historisk verdi

Huitfeldtbrygga er en tre-delt brygge fra 1700- og 1800-tallet og har stor historisk verdi. Brygga har gjennom årene hatt mange eiere og har blitt brukt til en rekke formål. Den nye planlagte bruken vil kunne gi verdiskaping og glede for både byens befolkning og besøkende.

– Brygga ligger i et område som er definert som landets lengste sammenhengende bryggerekke og hele dette området er definert til å være av nasjonal interesse” sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet

Opprustingen av Huitfeldtbrygga vil bidra til å bevare en viktig del av Trondheims historie og sikre at den kan fortsette å være en del av byens landskap i årene fremover.

Dette skal tilskuddet gå til

Tilskuddet på 700 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å tilbakeføre teglsteinstak.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.

PS. Kulturminnefondet har kontaktet trondheim24 og presiserer at de tar et forbehold om at styret vedtar tildelingen på 700.000,-