Blar opp millioner til ny belysning i Nidarosdomen

Nyheter: Innsamlingsaksjonen for ny belysning i Nidarosdomen kan nå avblåses. I dag ble det klart at Odd Reitan og Gustav Witzøe bidrar med de to millionene som manglet.

Steinar Bjerkestrand, direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, er glad og lettet over at innsamlingsaksjonen nå er i mål:  

– Dagens belysning i katedralen er utdatert og gir ingenting til den utrolige arkitekturen i nasjonalhelligdommen. Nå vil vi få vist frem både kunst og arkitektur til våre mange besøkende, sier Bjerkestrand i en pressemelding. 

23 millioner

I fjor sommer bevilget regjeringen 10 millioner kroner til formålet, og utfordret samtidig regionen til å bidra til å samle inn tilsvarende beløp. Totalkostnaden for ny belysning er estimert til vel 23 millioner kroner.

Det begynte med at daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland stilte 10 mill. av tippemidlene til disposisjon.

Sparebank 1 SMN, Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse og Thomas Angells Stiftelser har gitt betydelig bidrag til spleiseaksjonen for ny innvendig belysning i Nidarosdomen.

I tillegg donerte Håkon Bleken kunst til inntekt for aksjonen. Les mer om Håkon Blekens «Sommeraften», heter det i en pressemelding. 

I juni vedtok Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune å bidra med fem millioner hver til prosjektet. Og i går, torsdag 2. august, kunngjorde Odd Reitan og Gustav Witzøe at de gjerne vil bidra med de to millionene som mangler for å komme i mål.

Spleiselag

Gustav Witzøe sier det slik om as Kvervas deltakelse i prosjektet:

Også for oss på trøndelagskysten har dette i manns minne vært nasjonalhelligdommen som har symbolisert håp og tro, selv når kystens slitere befant seg i den dypeste dal. Domen lyser fortsatt opp i både sorg og glede. Vi setter stor pris på å kunne delta i et spleiselag for at denne unike kirken kan kaste enda mer lys over folk og land også i fysisk forstand. Det vil gi en enda sterkere opplevelse av vår nasjonalhelligdom som formidler av viktige verdier, og som kunst- og kulturhistoriske skattekammer. Initiativtakerne fortjener honnør for et tiltak som vi håper også kan befeste Nidarosdomens posisjon som nasjonalkatedral og pilegrimsmål, sier Witzøe i pressemeldingen.  

Disse har bidratt i innsamlingsaksjonen:

Kulturdepartementet kr. 10 millioner

Trøndelag fylkeskommune kr. 5 millioner

Trondheim kommune kr. 5 millioner

Reitangruppen as v/ Odd Reitan kr. 1 million

Kverva as v/Gustav Witzøe kr. 1 million

Sparebank1 SMN kr. 500.000

Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse kr. 500.000

Håkon Bleken (ved salg av trykket «Sommeraften») kr. 490.000

Thomas Angells Stiftelser kr. 150.000

Gaver fra privatpersoner kr. 60.000

NRK bidrar i tillegg kostnadsfritt med sin tekniske lys-ekspertise.