Bitter strid om store om penger når partene møtes i retten i morgen

Nyheter: Striden står om store penger og uenighet om en klausul når Rosenborg møter klubbens tidligere trenerduo Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i retten mandag.

Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken som henholdsvis hoved- og assistenttrener i trønderklubben 19. juli i fjor. Begge mener oppsigelsen er ugyldig og har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver.

RBK-ledelsen hevder på sin side å ha alt på det tørre.

Mandag møter partene i Sør-Trøndelag tingrett. I utgangspunktet er det satt av fire dager til saken, og på vitnelisten står foruten hovedaktørene en rekke nåværende og tidligere RBK-profiler.

Klubbens tidligere suksesstrener Nils Arne Eggen er blant disse.

Opp mot ti millioner

Ingebrigtsen og Hoftun har lagt ned påstand om at oppsigelsen av dem skal erkjennes ugyldig og krever betydelige summer i erstatning av Rosenborg. De to trenerne har tidligere mottatt henholdsvis 3 og 1,05 millioner kroner i etterlønn, men hevder de har krav på langt mer.

Foruten lidt inntektstap fram til dom i saken faller, hevder Ingebrigtsen å ha krav på de lønns- og bonusutbetalingene han ville fått dersom han hadde fullført sin trenerkontrakt på Lerkendal. Den strakte seg opprinnelig ut kalenderåret 2020.

I regnestykket som Ingebrigtsen-advokat Stein Kimsås-Otterbech har presentert tingretten i sitt sluttinnlegg, anslås den tidligere RBK-treneren å kunne ha i sjiktet ti millioner kroner til gode fra sin tidligere arbeidsgiver.

Stipulerte bonuser

For Hoftun er summen lavere. Hans advokat, Andreas Messelt Ekker, anslår i sitt sluttinnlegg at Hoftun trolig har lidt et inntektstap på mellom 1,05 og 1,15 millioner kroner fram til et sannsynlig tidspunkt for domsavsigelse.

Hoftun ber videre om at RBK etter domsavsigelsen fortsetter å innfri lønnsforpliktelsene i kontrakten hans fram til denne utløper i 2020 og at han får bonuser i tråd med klubbens prestasjoner i samme periode.

Skulle retten komme til at arbeidsforholdet likevel må avsluttes umiddelbart, ber Hoftun om å få kompensert framtidig tapt lønn og bonusutbetalinger. Dette anslås å kunne beløpe seg til opp mot 2,75 millioner kroner, forutsatt at retten mener han har krav på erstatning for hele perioden.

Ingebrigtsen og Hoftun henviser begge til at eventuelle stipulerte bonusutbetalinger må fastsettes med utgangspunkt i de resultatene de hadde som trenere på Lerkendal.

Omstridt klausul

Rosenborg-advokat Kristian Nordheim er på sin side klar på at klubben anser oppsigelsene av både Ingebrigtsen og Hoftun som lovlige og avviser kravet om erstatning.

For Ingebrigtsens del henvises det til en klausul i hans kontrakt der stillingsvernet oppheves. 53-åringen og hans advokat hevder denne typen fratredelsesklausuler er ugyldige, såframt vedkommende ikke er «virksomhetens øverste leder». RBK mener Ingebrigtsen må kunne sies å være nettopp det som hovedansvarlig for «klubbens kjernevirksomhet». Ingebrigtsen selv bestrider denne tolkningen.

RBK viser videre til at klubben forut for oppsigelsen gjentatte ganger ga Ingebrigtsen beskjed om at han ikke innfridde de krav og forventninger som stilles til en trener i RBK. I lys av det hevder klubben at den også hadde anledning til å gå til oppsigelse. Det samme anfører klubben når det gjelder Erik Hoftun.

For Hoftuns vedkommende påpeker RBK også at den tidligere assistenttreneren avslo tilbudet om en annen stilling i klubben, og at dette må tillegges vekt i spørsmålet om han har krav på erstatning.

(©NTB)