Bitcoin vs. gull: Hva gir den beste sikringen mot inflasjon?

Nyheter: For noen som ikke beveger seg så mye på kryptomarkedet eller vet så mye om hva kryptovaluta egentlig innebærer, kan det være forvirrende å skulle sammenligne gull og kryptovaluta når det kommer til hva som er det beste å investere i?

Er ikke gull svaret på dette spørsmålet? Jo, det har det kanskje vært. Men det er faktisk ikke et så veldig opplagt svar lenger, og i denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvorfor det er sånn og hvilke elementer som spiller inn i svaret.

Det har blitt mer og mer vanlig å kjøpe bitcoin og andre kryptovaluta, men hva har dette egentlig med gull og andre mer stabile verdier å gjøre? Kryptovaluta er jo kjent for å være ekstremt volatil, men kalles likevel av noen eksperter gull 2.0, og hva er det egentlig som ligger bak dette? Dette skal vi prøve å svare på i denne artikkelen. Men først skal du få en liten introduksjon til både gull og kryptovaluta, slik at det er lettere å sette seg inn i sammenligningen etterpå.

Bitcoin og kryptovaluta

Det er ingen hemmelighet at Bitcoin og kryptovaluta generelt har inntatt en stor og viktig rolle i samfunnet, og kommer til å fortsette å være det. Faktisk har Bitcoin blitt en så etablert del av den økonomiske bevisstheten vår at Bitcoin har blitt omtalt som Gull 2.0 når det kommer til å sikre seg mot inflasjon. Men hvorfor er det sånn? 

Helt grunnleggende kan man si at dette er fordi eksperter mener at Bitcoin vil kunne ta over for gull når det kommer til å være den beste forsikringen mot inflasjon når markedsverdien verdien ligger stabilt over 9 millioner dollar. Men med den svært volatile naturen som Bitcoin og andre kryptovaluta har, kan man selvsagt stille seg selv spørsmålet om dette er mulig. 

Er gull en forsikring mot inflasjon?

På grunn av den måten vi ser på gull i samfunnet, vil de fleste si at svaret på dette er ja, men svaret er selvsagt mer nyansert enn det. Når dette er sagt, så beveger heldigvis prisen av gull seg ganske uavhengig av inflasjonen og andre aktiver, noe som på mange måter man sies å være en ting som gjør at nervene roer seg når markedet er kaotisk.

Gull har rett og slett en mye mer stabil verdi enn både vanlige aktiver og kryptovaluta, men er selvsagt ikke helt trygg i forhold til ytre påvirkning heller. Kort sagt kan man bare si at det er en av de aller mest stabile tingene man kan investere i – sammenlignet med de andre mulighetene. Men er det den beste investeringen basert på dette? Ekspertene er uenige.

Hva er den beste investeringen?

Svaret på dette spørsmålet er ikke så simpelt at man kan si det ene eller det andre, men det er noen faktorer som kan være verdt å se litt nærmere på hvis dette er noe man er interessert i. Under finner du en liste med de aller viktigste:

  • Volatilitet. Ekspertene sier at Bitcoin må holde en stabil markedsverdi på over 9 millioner kroner for å kunne erstatte gull som den beste sikringen som inflasjon. Men på grunn av den svingende verdien kryptovaluta har, på grunn av den høye volatiliteten, er dette noe som det kan være vanskelig å holde hvis man først når den. Derfor tenker mange fortsatt at gull er det beste alternativet akkurat nå. 
  • Regulering. Når det kommer til det med regulering av pris, er Bitcoin og gull ganske forskjellige. Fordi gull er knyttet sammen med fiat valuta og aksjemarkedet generelt, er det også regulert blant annet også basert på dette. Dette er ikke tilfellet ved kryptovaluta, som ikke er regulert av noen statsmakt eller sentralbank. Dette er en av de helt grunnleggende forskjellene som gjør at mange tenker at kryptovaluta kan være et bedre alternativ til gull, når det kommer til å uavhengig holde verdien når fiat valutaen blir påvirket av det globale markedet.
  • Uavhengighet fra fiat valuta. Noe både Bitcoin og gull har til felles, er at det er lite som forbinder verdien på disse to, men hva verdien på den gjeldende fiat valutaen er. Dette vil si at de i utgangspunktet ikke er direkte påvirket av inflasjon, men selvsagt indirekte påvirket av denne, fordi inflasjonen påvirker handlemønstre og andre ting som kan påvirke verdien av både gull og Bitcoin. 

For å konkludere, kan man si at mange eksperter fortsatt vil si at gull er den beste investeringen når det kommer til å sikre seg mot inflasjon, men at dette er ikke noe som nødvendigvis kommer til å forbli sånn for evig. For i takt med at verdien på Bitcoin utvikler seg, kan man se et potensiale i det at mynten har blitt utnevnt til Gull 2.0, så hvem vet hva som vil være den beste investeringen når man vurderer det igjen senere.