Tradisjonen med bispevisitas går mange hundre år tilbake. Her utfører biskopen sitt tilsyn med lokalt
kirkeliv – og hun besøker lokalsamfunn, myndigheter, organisasjoner og næringsliv.

I september gjennomførte Finnset sin første visitas som biskop i Nidaros da hun besøkte
Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Nå tar hun turen rundt om i byen:

– Visitasområdet strekker seg fra by til bygd, men den geografiske avstanden er ikke stor. Her har det
vært samarbeid lenge mellom menighetene, og det er på tale med et enda tettere samliv. Det er
derfor naturlig å visitere disse sammen, sier biskop Herborg Finnset, i en pressemelding.

Besøker RBK-brakka

I løpet av visitasen, vil biskopen ha tett kontakt med de kirkelige ansatte i området. Hun vil delta i
gudstjenester i de fire kirkene; Tempe kirke, Leira kapell, Hoeggen kirke og Bratsberg kirke. Siden Rosenborg og Lerkendal stadion ligger midt i visitasområdet, er biskopen invitert som gjest til RBK-brakka onsdag 3. oktober. Hun vil også overvære kampen mellom RBK og Sandefjord søndag 7. oktober.

Biskop Herborg Finnset vil ha møter med Trondheim kommune, Kirkelig Fellesråd i Trondheim og besøke både skole, ungdoms- og omsorgsarbeid i området.

Her er programmet

Tirsdag 2. oktober

9:00 Åpen morgengudstjeneste i Tempe kirke. Ansvar: Marianne Steines og Øystein
Løvli. Liturg og predikant: Marianne Steines. Biskopen hilser.
10:00 Individuell samtale med ansatt
11:00 Formiddagstreff i Leira kapell med Lunsj. Andakt: Inger Johanne Kristiseter.
Biskopen hilser.
13:30- 15:30 Møte med de ansatte. Sted: Tempe kirke.
Middagspause
18:00 Møte med KRIK i Tempe kirke. Medlemmer og ledelse. Tema: Visjon og
hverdag. Innledning ved idrettsprest Bjørnulf Tveit Benestad
21:00 Slutt.

Onsdag 3. oktober

08:30 Åpen morgengudstjeneste i Leira kapell. Ansvar: Kjartan Bergslid og Oddrun
Bølset. Liturg og predikant: Kjartan Bergslid. Biskopen hilser.
09:30 Bedriftsbesøk RBK i Brakka på Lerkendal. Tema: Go’fotteorien i
samfunnsperspektiv og lederutvikling. Ansvar: Stein Bratseth, Marianne
Steinnes og Kjartan Bergslid.
11:30 Lunsj på Brakka.
12:30 Individuell samtale med ansatt.
13:30 Møte med Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Sted: Munkegata 6. Tema:
Rammevilkår. Fagutvikling. Soknestruktur. Til stede: Biskop, prost, rådgiver,
sokneprester, kirkeverge, leder av KF, MR-ledere/FR-representanter,
avdelingsleder
15:30 Individuell samtale med ansatt.
Middagspause
18:30 Møte med menighetsrådene. Sted: Hoeggen kirke. Menighetsrådslederne
innleder med utgangspunkt i sokneprestenes beretningen om
menighetsforholdene.
20:30 Slut