Bilistene må betale 7,5 milliarder for bypakke i Trondheim

Nyheter: Venstre-leder Trine Skei Grande undertegner tirsdag en ny byvekstavtale for Trondheims-området. Avtalen innebærer milliarder i bomutgifter for bilistene.

Signeringen skjer på Trondheim sentralstasjon, og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) deltar sammen med kulturminister Grande.

Det gjør også statssekretær Anders Werp (H) fra Samferdselsdepartementet, noe som betyr at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ikke tar turen nordover.

Av avtalen , som det ble enighet om i mars i år, fremgår det at brukerfinansiering – altså bompenger – utgjør en vesentlig del av finansieringen.

Bominntekter

– Det er i miljøpakkens finansieringsplan lagt til grunn en forventet bominntekt på 3,33 milliarder kroner i perioden 2019–23 og 4,12 milliarder kroner i 2024-2029, til sammen om lag 7,45 milliarder kroner i hele perioden, heter det.

Samtidig fremgår det at takstene i miljøpakkens bomsystem ble hevet 1. juni 2018 og innkrevingsperioden forlenget til og med 2029.

Driftskostnadene anslås til 550 millioner kroner, noe som ifølge avtaleteksten betyr at nettoinntekten fra bompengene vil utgjøre rundt 6,9 milliarder kroner.

Diskusjonen om bompenger har gått høyt i vår, blant annet fordi Folkeaksjonen nei til mer bompenger har skutt fart på meningsmålingene i flere norske byer i forkant av høstens lokalvalg.

For to uker siden vedtok Frps ekstraordinære landsstyremøte seks krav for å få ned bompengeutgiftene. Stans i nye byvekstpakker og kostnadskutt i eksisterende bypakker er to av kravene.

Allerede i dag sliter imidlertid byvekstpakkene økonomisk, fordi vellykket elbilpolitikk har redusert bompengeinntektene kraftig.