Arkitekt håper dette bildet skal skape enighet om storhallen

Nyheter: Her er de nye og reviderte planene for den nye storhallen på Øya.

– Vi har lyttet til motstanderne, og laget et nytt bygg som er blitt mye bedre enn det opprinnelige. Takket være det voldsomme engasjementet i saken har vi fått mulighet til å gå nye runder. Det har resultert i et bedre, mindre, lavere og vakrere prosjekt, sier leder i Link Arkitektur Trondheim, Gunnar Næss, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

Det betyr at denne opprinnelige tegningen er kastet i papirkurven:

I neste uke legger rådmannen i Trondheim frem sitt forslag til detaljreguleringsplan.

Arkitekt Næss mener de nye planene vil bidra til større aksept for hall-planene på Øya:

– Vi har virkelig forsøkt å lytte til innvendingene. De trafikale løsningene og forhold rundt evakuering og sikkerhet har vi ikke noe med, kun med utforming av bygget. Vi har redusert hele bygget med 1000 kvadratmeter, høyden er redusert fra opprinnelige 28 meter til 23,9 meter, fasaden er nå i treverk, og bygget snakker bedre med området rundt, hallen snudd 90 grader i forhold til den opprinnelige planen, den flyttes lengre vekk fra elva og grøntområdene blir dermed bedre, sier Næss til Adresseavisen.

Det nye forslaget legger blant annet opp til:

* Fortsatt plass til fire flerbrukshaller.

*  Plass til en kamparena for stor idrettsarrangement med 6000 tilskuere, konserthall med 18 meters høy scene og 12 000 tilskuere

* Messehall-kravene er opprettholdt.

* Den totale byggeflaten er redusert med 1000 kvadrateter,  lavere høyde og et mindre totalinntrykk.

– Byggekostnaden er lavere enn det opprinnelige budsjettet for prosjektet, sier Gunnar Næss.

Hallen blir 23, 9 meter på sitt høyeste.

14. mars skal bystyret i Trondheim behandle detaljreguleringen av storhallen.