– Det var relativt mye folk som feiret nasjonaldagen i sentrum i dag, og det dukket opp små korps litt over alt. Ett av høydepunktene var Småbispan Bispehaugen Skolekorps som spilte ved Britannia Hotel. Ellers var det pop-up konserter rundt om i byen. Og praten, den gikk om covid nærmest på hvert gatehjørne.  Det virket litt som om pandemien var satt på pause, og det var helt umulig og holde avstand enkelte steder, forteller fotograf Joakim Halvorsen.

Se bildene

Image with visual paralax effect
Image with visual paralax effect

Image with visual paralax effect
Image with visual paralax effect

Image with visual paralax effect
Image with visual paralax effect

Image with visual paralax effect
Image with visual paralax effect