Sagmyr jobber heltid som «urostifter» i den lovløse delen av byggebransjen i Trondheim – der virkeligheten består av sosial dumping, svart arbeid, utenlandsk arbeidskraft på «slavekontrakter» og massive brudd på norske lover og regler.

Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim har de siste tre årene jobbet systematisk for å avsløre og stoppe cowboyene som profitterer på å bryte lovverket.

– Kort sagt har jobben min gått ut på å avdekke og dokumentere ulovlige forhold og sikkerhet på byggeplasser, sosial dumping og skjeve konkurransevilkår, forteller han.

Drapstruet

I oktober i år fikk Sagmyr en drapstrussel på grunn av det arbeidet han gjør i Uropatruljen.

– Det var riktignok en inspektør i Arbeidstilsynet som mottok trusselen, men beskjeden var klar: jeg skulle bankes og drepes forteller Sagmyr.

Trusselen ble meldt inn til politiet og saken er nå under etterforskning.

Sagmyr har klare teorier om hvem trusselen kan ha kommet fra.

– Det var en navngitt person som fremsatte truslene mot meg via Arbeidstilsynet. De tok dette såpass alvorlig at de varslet politiet, som igjen på eget initiativ anmeldte forholdet, forteller han.

– Jeg vet hvem han er, og at han var sint. Men den konkrete saken som trusselen omhandlet har ikke kommet fra oss denne gangen, forteller han.

Sagmyr innrømmer at han har blitt utstyrt med voldsalarm. Alikevel har han ikke blitt skremt til å tie stille.

 – Jeg ble egentlig mest irritert over at voksne folk klarer å synke så lavt at de truer folk med juling eller verre ting.
Nå i ettertid føler jeg bare økt motivasjon i forhold til jobben vi gjør, forteller Vidar Sagmyr.
Han har selv jobbet i en årrekke som maler og kjenner bransjen godt fra innsiden:

–  Problemene finnes i stort monn i alle fag innenfor byggebransjen, og det har de siste årene kommet mange nye useriøse aktører, også til Trondheim, forteller Sagmyr.

Han presiserer at han ikke er alene om å ta opp kampen mot ulovlige forhold i byggebransjen.

– Vi har en styringsgruppe hvor det sitter representanter både fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden, i tillegg har vi full støtte fra mange samarbeidspartnere i bransjen, så dette hadde ikke vært mulig uten de mange hundre som er med i prosjektet, forteller han.

Alvorlig signal

Roy Skorstad er styreleder i styringsgruppa, og har støttet Sagmyr siden drapstrusselen ble fremsatt i begynnelsen av oktober.

De tar drapsrusselen svært alvorlig.

– Hele styringsgruppa står 100 prosent bak Vidar, og vi er mange som støtter opp så godt vi kan, sier Skorstad.

Vidar Sagmyr blir av mange sett på som en «urokråke» og ikke alle i byggebransjen liker at han jobber på heltid med å avdekke useriøse aktører.

– Det som bekymrer meg er at det finnes folk i vår bransje som opererer på denne måten, og som tyr til simple, alvorlige handlinger.

Han er allikevel klar på at drapstrusselen ikke stopper dem fra å fortsette arbeidet mot ulovligheter i bransjen.

– Alt organisert næringsliv i hele Trøndelag står bak vårt prosjekt, og vi er mange som vil dette til livs.

– En trussel mot Vidar er en trussel mot hele den samla seriøse byggebransjen! uttaler Skorstad.

Bandittvirksomhet

Uropatruljen vil til livs alt som handler om underbetaling, juksing med skatt, moms og arbeidsgiveravgift, og alle andre forhold som er konkurransevridende for en samlet håndverksbransje i Norge.

Han har en klar oppfordring til alle som jobber i bransjen, og som kjøper tjenester av den.

– Min henstilling er: Hvilket samfunn ønsker vi egentlig å ha?

Hans aller viktigste sak er å ta de som systematisk driver ulovlig i bransjen.

– Vi må rydde bort de som er useriøse og har det som sin forretningside å unndra seg lovpålagte krav og plikter. Dette er banditter som ødelegger for alle oss som kjemper for et et yrke vi tar seriøst.

Lagre