Ber om tips fra publikum om ulovlig laksefiske

Nyheter: Statens naturoppsyn øker sin tilstedeværelse og ber publikum tipse om ulovlig laksefiske etter at fisket i 33 elver og store sjøområder ble stanset 23. juni.

– Miljødirektoratet styrker gjennom Statens naturoppsyn nærværet i de elvene som er stengt for laksefiske, og i sjøområdene tilknyttet de samme elvene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet stanset 23. juni fisket av laks i 33 elver, og i sjøen fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag. Så langt i laksesesongen har det vært rekordlave mengder laks som har kommet opp i elvene fra havet, i Trøndelag og sørover.

Tips oss!

Stansen i laksefisket ble innført for å sørge for at det kommer nok gytefisk opp i elvene til at det blir nok lakseunger neste år til å føre bestandene videre.

– Det er en felles dugnad å redde den atlantiske laksen vår. Vi ber alle som observerer ulovlig laksefiske både i elv og sjø, om å sende inn tips, sier Hambro.

Publikum kan sende inn tips om ulovlig laksefiske og annen miljøkriminalitet på Miljødirektoratets nettside.

Miljødirektoratet reagerer med anmeldelser og straffegebyr på ulovlig fiske.

Miljødirektoratet gjør en ny evaluering av innsiget av laks for hele landet i starten av juli, og de gjør deretter en ny vurdering av behovet for tiltak, inkludert fiskestoppet som ble innført 23. juni.

(©NTB)