Begår overgrep og forbrytelser, men ingen er degradert i Forsvaret på 30 år

Nyheter: Ingen ansatte i Forsvaret blir degradert de siste 30 årene, selv om de er straffedømt eller har begått overgrep.

– I de tilfeller Forsvaret erfarer at våre ansatte viser seg uskikket til eller uverdig til sin stilling, innstiller normalt arbeidsgiver på at ansettelsesforholdet bringes til opphør gjennom statsansattelovens bestemmelser om oppsigelse og avskjed, sier fungerende personaldirektør i Forsvaret, Arnt Inge Rolland til Forsvarets forum.

Strengere

– Dette ansees å være en langt strengere reaksjon enn en eventuell degradering, sier Rolland.

I løpet av 2022 har flere medier avdekket varslingssaker i Forsvaret. VG fortalte om en kvinne som ble filmet av et befal mens hun dusjet. NRK har også skrevet en rekke saker, blant annet om hvordan fem kvinner i varsler og avhør fortalte om seksuelt press fra en oberst i Hæren.

Gir sluttpakker

Ifølge talsperson i Forsvaret, Per Espen Strande, har ingen blitt degradert så langt tilbake de har oversikt, det vil si 1988. Forsvaret har ikke hatt en forvaltningspraksis for degradering.

Ifølge NRK har Forsvaret siden 2018 gitt sluttpakke til 15 ansatte som har vært involvert i straffesaker, og som Forsvaret selv mener kunne sparkes på grunn av straffbare forhold.