Bedriftene krever mer av IT-avdelingen

Nyheter: Å oppfylle nye krav fra forretningssiden er den største utfordringen for norske it-sjefer i 2013, viser en ny undersøkelse.

Seks av ti bedrifter krever nå mer av sin it-avdeling, og norske it-sjefer må tilpasse seg en virkelighet hvor det forventes at it-investeringer skal styrke bedriftens leveringsdyktighet, konkurranseevne og bunnlinje.

Det slås fast i undersøkelsen ”It-sjefens utfordringer” som Ipsos MMI har gjennomført blant skandinaviske it-sjefer for It-konsulentselskapet Steria.

– It flyttes nærmere kjernevirksomheten i stadig flere store og mellomstore virksomheter. I prinsippet kan det være med på å øke it-sjefens status og innflytelse, sier Anders Lindgren, kommunikasjons- og markedsdirektør i Steria.

Økende trend

I årets undersøkelse svarer 59 prosent av norske it-sjefer at den største utfordringen i 2013 blir å oppfylle krav fra forretningssiden, mot 50 prosent i 2011.

Forretningsorientert teknologi styrker seg dermed som trend blant norske bedrifter.

Lindgren tror denne utviklingen er et tegn på at ting går i riktig retning.

– På mange arbeidsplasser er ikke it i seg selv et kjerneområde. Å knytte teknologi enda nærmere opp mot de forretningskritiske delene av bedriften kan gi et konkurransefortrinn, men det krever at it-sjefen både har oversikt og innflytelse, sier han.

Motsatt i Sverige

Utviklingen i Danmark går i samme retning som i Norge. 61 prosent av de danske it-sjefene melder at forretningskrav er den viktigste utfordringen i år. I Sverige er trenden motsatt.

– De svenske it-sjefene merker i stedet større press for effektivisering, mens krav fra forretningssiden kommer i andre rekke. De skiller seg også ut når det gjelder styring og utvikling av it-medarbeidere, som norske og danske it-sjefer har langt høyere på sin prioriteringsliste i 2013, sier Lindgren.

(Saken er levert av Pressenytt, som er et oppdragsbasert nyhetsbyrå)