Beboere måtte legitimere seg for å vise at de bor på Øya

Nyheter: Øya Velforening reagerer på at Klostergata denne uka har blitt holdt delvis stengt under Starmus-festivalen.

Styreleder i Øya Velforening, Håkon Håheim, er fortvilet over situasjonen.

– Trondheim kommune forsøker å stenge ute besøkende fra Øya. En rekke biler er stanset og flere har blitt sendt ut av området under Starmusfestivalen, sier han.

En rekke beboere  har reagert sterkt på det de omtaler som frihetsberøvelse i regi av Trondheim kommune.

–Det er uakseptabelt at beboere i en bydel skal utstyres med beboerbevis, som viser hvor de hører hjemme. Vi skal kunne ta i mot gjester og varelevering når det måtte passe, på lik linje med alle innbyggere i Norge, sier Håheim.

Politiet ble varslet om skiltingen igår, og har nå bedt kommunen om å fjerne skiltet.

Kraftige reaksjoner

Ifølge politioverbetjent Håvard Tømmervold er skiltingen en del av en arbeidsvarslingsplan fra Starmus-arrangørene som ble innlevert til Trondheim bydrift.

–Vi har hatt samtaler med Trondheim bydrift, og det vil bli sørget for at dette skiltet blir fjernet dersom det fortsatt står på stedet, sier Tømmervold.

Han understreker at alle private arraangører må være i dialog med trafikkregulerende myndighet før de kan sette opp skilt av denne typen. Og at det også er viktig å varsle beboere i nærområdet hvis denne typen aktivitet skal forekomme.

Polititet vil nå ta opp dette med de ansvarlige for skiltingen.

Innbyggerne på øya reagerer kraftig på måten dette har skjedd på, og mener skiltingen er sterkt kritikkverdig.

–Å parkere midt i gata et par meter foran fotgjengerfeltet ut fra lekeplassen på Agnar Mykles plass, gir en farlig og uoversiktelig situasjon for barna som krysser veien her, sier Håheim.

Han er glad for at skiltet nå blir fjernet, og håper det skjer i løpet av dagen.