Barnevernet mener politiet må varsle om alvorlige forhold

Nyheter: Barnevernet mener politiet er nødt til å varsle når de vet at personer som jobber med barn har blitt dømt for alvorlige forhold.

– Bufdir mener det er behov for en tydelig plikt for politiet til å melde fra til barnevernet når alvorlige forhold avdekkes, og politiet er kjent med at vedkommende jobber med barn, skriver divisjonsdirektør Anders Henriksen i en epost til VG.

Før man begynner å jobbe med barn gjennom barnevernet er man nødt til å vise politiattest. Etter at man har blitt ansatt, er det ingen ny sjekk.

Det vil si at det ikke er sikkert at barnevernet finner ut av om det om du gjør noe alvorlig kriminelt etter at du viste fram politiattesten din. Det siste året har VG avdekket to slike saker.

Henriksen i Bufdir sier til avisen at politiet må varsle om alvorlige forhold, og at de vil løfte problemstillingen til eget departement.

– Det er behov for videre utredning av dette, og problemstillingen er relevant også for andre yrkesgrupper som jobber tett med barn og unge

(©NTB)