Barn lagt inn på St. Olavs med E. coli

Nyheter: Et barn har fått påvist den sykdomsfremkallende E. coli-varianten EHEC og er lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim.

Barnet går i Læringsverkstedet Hammersborg barnehage på Byåsen, skriver Adresseavisen.

Barnehagen skriver i et brev til foreldre og foresatte søndag kveld at de anbefaler at barn og ansatte i barnehagen som har eller har hatt diaré eller løs avføring de siste 14 dager, tar en avføringsprøve hos fastlegen. De skal også være hjemme til det er kommet svar på prøven, står det i brevet.

Kontakt lege

Man bes også om å kontakte lege dersom barn eller andre som er tilknyttet barnehagen, utvikler symptomer på mage-/tarmsykdom eller mer alvorlig sykdom med tiltakende svekket allmenntilstand, utmattethet, blekhet, nedsatt urinmengde eller påvirket bevissthet.

I fjor høst var det et større utbrudd av E. coli i Norge. 24 personer fikk påvist E. coli-smitte, 15 av dem i Trøndelag. Ni var barn som utviklet den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk sykdom (HUS), som kan føre til akutt nyreskade.

– Dette er en alvorlig situasjon, og mange små barn har blitt svært syke. Dette er det største E. coli-utbruddet vi har hatt i Norge, sa seksjonsleder Susanne Hyllestad i Folkehelseinstituttet (FHI) i oktober.