Barn gratis på toget til de fyller seks

Nyheter: Barn skal få reise gratis med tog fram til de fyller seks år, og ungdom slipper unna med halv pris til de blir myndige.

Tidligere har barn måttet ha egen billett på toget fra de fyller fire år. Ungdom har måttet betale fullpris fra de fyller 16 år. Fra 27. januar blir derimot aldersgrensene endret, melder Jernbanedirektoratet.

– Gjennom lavere billettpriser for barn og ungdom vil vi bidra til at unge tidlig etablerer gode kollektive reisevaner som de vil ta med seg videre som voksne, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Kutter familierabatt

Samtidig med endringen kutter imidlertid NSB et annet og svært populært tilbud, nemlig familierabatten. Den innebærer at hver voksen som reiser med fullprisbillett eller kundekort, kan ta med ett barn inntil 16 år gratis. Etter at endringene innføres 27. januar, vil det derfor totalt sett bli dyrere for familier med barn over seks år å reise med tog.

– Vi vil verken tjene eller spare voldsomt mye på dette, fordi vi samtidig utvider aldersgrensene for barn som reiser gratis eller får rabatt, uttalte kommunikasjonssjef Gina Scholz i NSB til Dagsavisen onsdag.

Fjerningen av familierabatten vil først og fremst føles utenfor Oslo-området. Der gir samarbeidet med kollektivselskapet Ruter mulighet for alle over 18 år å ta med inntil fire barn under 16 år gratis i helger og på offentlige helligdager.

Alle banestrekninger

Direktoratet er blitt enig med NSB om prisendringen. Også banestrekninger som blir konkurranseutsatt, får samme aldersgrenser. Flytoget har sine egne regler for barn. Der reiser alle barn under 16 år gratis sammen med en voksen, mens alle under 20 år betaler halv pris.

Fra tidligere er det kjent at Ruter innfører også de samme aldersgrensene på kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fra 27. januar.