Bander stjeler katalysatorer fra parkerte biler

Nyheter: En eller flere tyveribander demonterer og stjeler katalysatorer fra personbiler akkurat nå, ifølge If. Den siste tiden har det vært slike tyverier i Trondheim og andre deler av landet.

Natt til 1. mai var det flere katalysatortyverier i Trondheim , melder Adresseavisen. De siste ukene er katalysatoren fjernet på flere biler i Stavanger- og Sandnes-området , ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi har mistanke om at det er en liga – eller flere bander – med mobile vinningskriminelle som opererer akkurat nå. De går løs på helt vanlige privatbiler, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.i en pressemelding.

Gjennom mange år har bander fra utlandet stjålet katalysatorer i Norge, påpeker forsikringsselskapet if.

– Disse tyveriene har kommet og gått i bølger. Men noe er forholdsvis nytt: Mens tyvene tidligere konsentrerte seg om biler utenfor bilforhandlere og inne på områder hos bilopphuggere, går de nå rett på privatbiler som står parkert i oppkjørselen, på gata eller på en parkeringsplass. Hvorfor denne endringen til stadig frekkere tyverier har skjedd, vet vi ikke helt, sier Clementz.

Hybridbiler er tyvenes favoritt

Særlig hybridbiler er utsatt. Edelmetallene i katalysatorer har steget voldsomt i pris de siste årene. Hybrid-katalysatorer innholder gjerne mer av platina, rhodium og palladium enn hos bensinbiler.

Katalysatortyvene går løs på spesielle bilmerker og modeller. Særlig Toyota Prius er utsatt, men også andre bilmerker og modeller har fått stjålet katalysatoren.

– Tyveriene har gjerne skjedd om natta, og det har vært brukt en kombinasjon av håndkraft og verktøy. Tyveriet er gjort veldig raskt under bilen, og det skyldes nok at banden eller bandene har spesialisert seg på noen utvalgte bilmodeller. Tyvenes fremgangsmåte kaller politiet gjerne modus eller modus operandi. Den går igjen fra gang til gang, og er en slags signatur på banden eller bandene, opplyser Clementz.

Det finnes ikke offisielle tall på hvor mange katalysatorer som blir stjålet i Norge, men i løpet av et år er det flere hundre.

Krigen påvirker tyveriene

– Vi i If tror at det kan bli flere katalysatortyverier i vår og sommer, først og fremst på Østlandet og Sørlandet. Grunnen er nærhet til Sverige, hvor mye tyvegods fra Norge transporteres gjennom til andre land. Vi tror det kan skje en økning i antallet tyverier på grunn av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland, hvor en del av edelmetallene i katalysatorene kommer fra. I katalysatorer finnes det noen få gram hver av platina, rhodium og palladium. Sistnevnte metall blir nesten utelukkende produsert i Russland. Uavhengig av krigen, har prisene på mange edelmetaller skutt i været de siste årene, sier kommunikasjonssjefen i If.

– I Sverige er katalysatortyverier mye mer utbredt. Grunnen til at det er langt færre biler og katalysatorer som blir stjålet i Norge sammenlignet med Sverige, er først og fremst at Norge ligger lenger unna der de mobile vinningskriminelle kommer fra. På mange måter fungerer Sverige som buffer for kriminalitet enkelte fra østeuropeiske land, og Sverige blir hardere rammet enn Norge, sier han.

If vet ikke eksakt hva som skjer med alle katalysatorene etterpå.

– Men det er nok en blanding av det blir resirkulert edelmetaller og at katalysatorene selges videre som bruktdeler, både i Europa og utenfor. I mange tilfeller er dette organisert kriminalitet med forgreninger til mange land, sier Clementz.

Hver femte bil på veiene i Norge er forsikret i If, viser markedsstatistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.