Aylar Lie ber likevel ikke lukkede dører når retten skal behandle kravet om 100.000 kroner i erstatning fra Petter Northug for krenkelse av privatlivets fred.

Lies prosessfullmektig, advokat John Christian Elden, begjærte lukkede dører i forkant av at saken, men valgte å ikke fornye begjæringen da retten ble satt i Oslo tingrett mandag morgen. Dermed går hele saken for åpne dører i utgangspunktet uten restriksjoner for offentligheten.

Halvard Helle, som representerer Petter Northug, hevder overfor NTB at han ikke ser noe spesielt i denne saken som gjør at offentligheten må stenges ute fra saksbehandlingen.

– Siden motparten ikke ønsker lukkede dører, kommer det ingen ny begjæringen om dette herfra, sa Elden da han fikk ordet.

Omtalt i Det Nye

Aylar Lie mener deler av omtalen av henne i biografien «Min historie – Northug» omfatter så private og sensitive opplysninger at de krenker hennes privatliv.
Petter Northug avviser påstanden og kravet, og viser til at hun selv delvis omtalte temaet i et intervju om kvinnedagen med magasinet Det Nye i 2012.

– Har selv offentliggjort

– Dette er opplysninger som Lie selv brakte for offentligheten i 2012, og som dermed var allment kjent da biografien kom ut. Temaet for retten blir i stor grad om man kan gå til søksmål etter selv å ha gjort opplysninger tilgjengelige, sa advokat Halvard Helle, som representerer Northug og forlaget, før retten var satt.
Northug selv var tidlig ute, og møtte i retten sammen med forlegger Strawberry og forfatter Jonas Forsang rundt klokka 8.40. Han ønsket ikke kommentere saken overfor pressen.

Heller ikke Lie eller Elden hadde noen kommentarer til pressen da de ankom saken rett før retten var satt.

(©NTB)