Erstatningskravet mot Northug og utgiver Strawberry Publishing AS kom etter påstander i Northugs biografi «Min historie» som ble utgitt høsten 2018.

Northug og Lie hadde et forhold i 2011. Lie har sagt at hun ble provosert, sint og skuffet da hun ble kjent med opplysningene i boken.

Ytringsfrihet

Oslo tingrett legger vekt på at situasjonen som utgjør bakgrunnen for søksmålet, allerede var kjent i offentligheten gjennom et intervju i 2012. Opplysningene som framkommer i Northugs biografi, er følgelig beskyttet av ytringsfriheten.

– Det er ikke rettsstridig av Northug å kommentere sin forståelse av forholdet etter at Lie offentlig har omtalt ham, heter det i rettens vurdering.

Forlegger Jonas Forsang i Strawberry Publishing sier det er en viktig dom.

– Denne avgjørelsen er langt viktigere enn det man kan ha fått inntrykk av gjennom mediene. Dette handler om retten til sin egen historie, i dette tilfellet retten til å imøtekomme private påstander om en selv som andre har brakt til offentligheten, sier Forsang.

Elden: – Balansert

Lies advokat John Christian Elden mener dommen er balansert, og sier at retten peker på at forlaget ikke hadde samtykke fra Aylar Lie. Retten mener likevel at Northugs uttalelser er holdbare etter at Lie først hadde omtalt situasjonen.

– Retten fant saken tvilsom og sa at partene må dekke egne sakskostnader. Retten peker også på at publiseringen neppe var veloverveid, og at det ikke ga uttrykk for hele sannheten, sier Elden til Dagbladet.

Lie saksøkte Northug kort tid etter at boken kom ut og tapte først i forliksrådet.

Saken gikk for Oslo tingrett mandag i forrige uke.

Image with visual paralax effect