Avinor vil ha bevæpnet politi på Værnes

Nyheter: Avinor ønsker at politiet på alle de store flyplassene i Norge er bevæpnet til enhver tid.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen sier til NRK at trusselsituasjonen i verden tilsier at politiet på de store flyplassene i Norge bør være bevæpnet til enhver tid.

– Gardermoen er selvfølgelig nøkkelen, men vi mener også at på de største flyplassene vi har, bør politiet være bevæpnet, sier han.

Falk-Petersen nevner Flesland i Bergen, Sola i Stavanger og Værnes i Trondheim som aktuelle.

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sa onsdag at hun mener dagens trusselbilde krever et bevæpnet politi på grunn av mer jihadistisk terror.

– Det er et økt antall hendelser. Vi ser at disse hendelsene forøves mot den generelle befolkningen, med virkemidler som bil, kniv, øks eller skytevåpen, hvor det er nødvendig med rask reaksjon fra politiet for å stanse pågående terrorhendelser, sa PST-sjefen.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) har invitert til pressekonferanse torsdag der bevæpning av politiet er tema.

Tatt beslutning på feil grunnlag

PST er sterkt uenig med bevæpningsutvalget, som nylig sa nei til våpen på hofta for politiet.

PST mener det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle vurdere hvorvidt det er nødvendig at politiet bærer faste våpen, har tatt beslutninger på feil grunnlag.

–Vi mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet, heter det fra PST-sjef Benedicte Bjørnland i et høringssvar sendt til Justisdepartementet.

Bevæpningsutvalget konkluderte i mars med at dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som har tilgang på en- og tohåndsvåpen i patruljebilene, såkalt fremskutt lagring, bør videreføres.

De anbefalte også å innføre en prøveordning med elektrosjokkvåpen.

–Færre liv vil gå tapt

PST mener dette, basert på oppdatert informasjon om sikkerhetssituasjonen i Norge og Europa, ikke er godt nok.

De viser til at dagens bevæpningsmodell til dels er basert på forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon er tilgjengelig i forkant av et eventuelt antiterroroppdrag.

–Vi kan ikke dimensjonere terrorberedskapen ut ifra scenarioer hvor PST på forhånd besitter informasjon om hvor og når et terrorangrep må finne sted, skriver Bjørnland, som viser til at væpnet politi kan reagere raskere på en uventet hendelse.

– Jo tidligere politiet kan stoppe gjerningspersonen, jo færre liv vil gå tapt. PST mener fast bevæpning er nødvendig for at politiet skal kunne utføre det samfunnsoppdraget det er satt til og som borgerne forventer, skriver Bjørnland.

Støtte fra deler av politiet

I slutten av oktober uttalte også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at han hadde snudd og ønsket generell bevæpning.

Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt ønsker det samme, gikk det fram av høringsrunden til det såkalte bevæpningsutvalget.

De tre politidistriktene har ansvar for Norges tre største byer, Oslo, Bergen og Trondheim. Også politiet på Oslo Lufthavn Gardermoen har etterlyst muligheten til å bære våpen.

Også justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har tatt til orde for at politiet bør bevæpnes.

Mener informasjonen er oppdatert

Medlem i Bevæpningsutvalget, visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, sier til NRK at utvalget har hatt en dialog med PST underveis i arbeidet.

Han mener beslutningsgrunnlaget var så oppdatert som det kunne være da de kom med sine konklusjoner i mars.

– PST har vært den absolutt viktigste kunnskapskilden når utvalget har beskrevet trusselbildet og terrorsituasjonen. I rapporten henviser utvalget til beskrivelse av trusselbildet for 2017. Vi leverte innstillingen i mars, og det er naturlig at hendelser som har skjedd etter det ikke har vært beskrevet. Noe særlig mer oppdatert trusselbilde enn det generelle for 2017 har ikke vært mulig for utvalget å skaffe til veie, sier Olafsen.