Hovedbilde: Kjell-Atle Småberg og Roger Johansen i Bobilagenten AS på Tiller

EUs nye regnemetode for måling av avgasser (WLTP) var bakteppet for uklarheten om mulig avgiftshopp:

Når det gjelder varebiler, klargjorde regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at den vil jevne ut økningen, slik at de totale avgiftene ikke blir høyere. Det samme ble ikke gjort for campingbiler, men nå har avklaringen fra finansminister Jan Tore Sanner (H) kommet i et brev til Stortinget.

«Også for campingbiler er det snakk om en provenynøytral omlegging, og det er ikke lagt opp til noen generell avgiftsøkning for campingbiler til neste år», skriver han.

Men noen endringer kan det likevel bli:

«Det vil være forskjell på hvor mye målt utslipp endres for de enkelte bilmodeller. Ulik utslippsendring vil medføre at avgiftsnivået kan endres, enten opp eller ned, for de enkelte bilmodeller, selv om omleggingen samlet gjennomføres provenynøytralt», skriver Sanner.

Både salg og utleie av bobiler har skutt i været som følge av koronakrisen, fordi strenge reiserestriksjoner tvinger nordmenn til å feriere i eget land:

– Bruk Norge!

Bobilagenten på Tillerringen er en av aktørene som har opplevd eventyrlig etterspørsel etter bobiler. Ved inngangen av 2020 var det drøyt 50 000 registrerte bobiler i Norge. Det er en dobling på ti år. Og veksten bare fortsetter:

– Jeg har aldri opplevd større pågang enn nå. Det nye er at vi møter etterspørsel fra helt nye kjøpegrupper som tidligere ikke har vært på utkikk etter bobil. Så nå selger vi bobil til alle segmenter. Alt fra studenter i 20-årene til 80-åringer som vil ha hytte på hjul, sier Kjell-Atle Småberg.

Prismessig ligger Bobilagenten i sjiktet 100 000 til 900 000 kroner. Omlag halvparten av salget er brukte kjøretøyer.

– Nå er det verste snart over og myndighetene har gitt klarsignal. Vår oppfordring er: Bruk Norge! Reis land og strand i bobilen og benytt tjenester og tilbud i hele landet, avslutter Småberg.