Husmor Astrid Fånes på Saupstad runder 100!

Nyheter: Husmor Astrid Fånes, f. Alstad, runder 100 år 17. desember.

Jubilanten er født i Småland, Frosta. Der bodde hun sammen med foreldrene Marius og Adeline Alstad og to eldre søsken. Astrid var bare fem år da moren døde. Faren ble da alene med tre barn. Han jobbet som skredder, men greide likevel å sørge for et godt hjem og en trygg oppvekst for barna.

Elleve oldebarn

Astrid ble etter hvert gift med Trygve Fånes. De fikk tre døtre, som har ført slekten videre. Det har blitt sju barnebarn og elleve oldebarn.

Etter at hun ble enke, flyttet hun til en leilighet på Saupstad og har nå bodd der i 50 år. Hobbyen har blant annet vært å strikke votter og sokker til trengende i Russland. Mange, lange gåturer har det også blitt. Kanskje derfor den høye alderen. Astrid leser aviser, og følger fortsatt med i alt som skjer rundt seg, både med familie og i politikken.