Dette arkeologiske funnet er en internasjonal sensasjon

Nyheter: I dag fikk utgravningene 31 millioner kroner av staten.

– Det arkeologiske funnet av Klemenskirken, er en internasjonal sensasjon. Det er av stor historisk interesse å sørge for at denne skatten blir sikret for fremtiden. Vi håper at det nye visningsrommet for Klemenskirken vil gi Trondheim kommune en helt ny og spennende attraksjon, med et stort potensial for næringsutvikling og turisme, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

Klemenskirken i Trondheim havnet på listen over de ti mest spennende arkeologiske funnene i verden i 2016.

I dag ble det kjent at regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 31 millioner kroner til de arkeologiske undersøkelsene av Klemenskirken i Trondheim og etableringen av et visningsrom og et formidlingsopplegg.

Klemenskirken er Olav den helliges egen kirke, dit han ble ført og oppbevart etter sin død.

I forbindelse med et byggeprosjekt i regi av Ivar Koteng, ble det høsten 2016 funnet rester etter det som er tolket som Klemenskirken.

Klemenskirken i Trondheim omtales i Snorre som kongens egen kirke. I denne kirken skal kisten til Olav den hellige ha blitt plassert og oppbevart etter hans død. Kirken med relikvieskrinet og den hellige brønnen er utgangspunktet for dyrkingen av Olavskulten. Lokaliseringen av kirken har tidligere ikke vært kjent. Dette er et oppsiktsvekkende funn som er blitt ranket i internasjonal toppklasse og oppført på en liste over de ti viktigste arkeologiske oppdagelsene i 2016.

Klemenskirken skal bevares

Når den arkeologiske utgravningen er sluttført sommeren 2017, vil de konserverte restene av Klemenskirken bli tilbakeført til visningsrommet. Dette er nå under prosjektering i det planlagte næringsbygget på stedet. Utbyggeren, Ivar Koteng i Trondheim, har vist stor forståelse for funnets betydning og vilje til å sette av det nødvendige arealet.

Skal gjøres tilgjengelig for publikum

Det utarbeides nå et formidlingsopplegg knyttet til visningsrommet i det nye næringsbygget.

– Det er viktig at funnet kan gjøres tilgjengelig for publikum og formidles på stedet. Integreringen av Klemenskirken i det planlagte næringsbygget kan formidle historien om Olav den hellige, Trondheim som middelalderby og pilegrimsmål og norsk rikshistorie. Funnet av Klemenskirken knytter seg direkte til kristningen, kongeslekten og dermed den nasjonale historieskrivingen. I norsk sammenheng er dette derfor et av de viktigste arkeologiske funnene siden de store skipsfunnene rundt det forrige århundreskiftet. sier Vidar Helgesen.