Arbeidsmarkedet stuper, men størst optimisme i Midt-Norge

Nyheter: Norske arbeidsgivere er nå like avventende til å ansette nye medarbeidere som under finanskrisen i 2009.

Det går frem av Manpower Groups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2015

– Selv om det varierer noe fra bransje til bransje, er det generelle inntrykket et meget nøkternt norsk arbeidsmarked, sier regiondirektør Experis, Steinar Husa.

Av 751 arbeidsgivere som har deltatt i undersøkelsen, planlegger ni prosent en økning i bemanningen, seks prosent forventer nedbemanninger og 83 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som de har i dag.

– At 83 prosent av arbeidsgiverne sier de har til hensikt å opprettholde dagens bemanningsnivå, er likevel er godt tegn på et forholdsvis stabilt arbeidsmarked framover, sier Husa.

Mest optimisme i Midt-Norge

Arbeidsgivere i fire av fem regioner forventer økt bemanning neste kvartal. Mest optimistiske er arbeidsgiverne i Midt-Norge, mens arbeidsgivere i Sør-Vest, Nord- og Øst-Norge er mer beskjedne.

Ifølge undersøkelsen planlegger arbeidsgiverne i Stor-Oslo å redusere bemanningsnivå i neste kvartal, og er den eneste regionen med negative bemanningsplaner.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

Bygg og anlegg med svakeste

Innenfor tre av ni bransjer forventer arbeidsgivere redusert bemanning i perioden april-juni, men i varierende grad. Innen bygg og anlegg er det langt flere arbeidsgivere som oppgir at de skal redusere arbeidsstokken enn øke den. Det er fortsatt lave forventninger innenfor transport og logistikk.
– At det er en såpass markant nedgang innen bygg og anlegg, skal vi følge med på. Det er denne bransjen som har størst nedgang sammenlignet med forrige kvartal. Vi må se undersøkelsen i et litt lengre perspektiv før vi kan si noe om dette er et kortsiktig utslag eller tegn på en mer langvarig trend, sier Steinar Husa.

Oppsving blant de store

Når vi bryter undersøkelsen ned i bedriftsstørrelse, ser vi at det er de mellomstore bedriftene som er mest positive. Mens det er arbeidsgiverne i de store bedriftene som viser den sterkeste positive utviklingen sammenlignet med forrige kvartal.

– At de store bedriftene nå oppgir at de har forventninger om å øke bemanningen i neste kvartal, kan være det første tegnet på at bunnen er nådd, kommenterer Steinar Husa.

Lav optimisme i Norge i en global sammenheng

Undersøkelsen gjennomføres i 42 land, og Norge ligger på en historisk lav rangering:
– Norge ligger nå på 36. plass. USA og Tyskland er blant de store landene som ligger langt over oss, og for første gang på lenge viser også Sverige en større optimisme enn det vi ser i Norge, sier Husa.

FAKTA: Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.