Ledigheten fortsetter å øke

Nyheter: Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav økte med 1300 personer i oktober. Ledigheten har økt mest innen bygg- og anleggsbransjen.

– Hvis vi sammenligner dagens situasjon på arbeidsmarkedet med oktober i fjor, er 8700 flere personer nå registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

65.000 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav ved utgangen av oktober. Det er en økning på 1300 personer fra måneden før.

Det er i bygg og anlegg og innen ingeniør- og IKT-fag at ledigheten har økt mest.

– Dette er en utvikling vi følger tett med på, og senest forrige uke hadde næringsministeren og jeg et møte med partene om situasjonen i bygg- og anleggsbransjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Andelen ukrainere i jobb øker

Arbeidsledigheten øker også blant innvandrere, noe som henger sammen med at stadig flere flyktninger fra Ukraina melder seg hos Nav.

Nye beregninger fra  SSB viser også at andelen ukrainere som har kommet seg ut i jobb i Norge, har økt det siste halvåret. En av fem ukrainere mellom 20 og 66 år er nå i arbeid.

– Dette går altså riktig vei, samtidig som vi ønsker oss enda høyere tall. Regjeringen vil derfor intensivere innsatsen for at ukrainere kommer raskere inn i jobb, sier Brenna.

Ulikheter i fylkene

Totalt, medregnet personer som er delvis ledige, var det 86.400 registrerte arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av oktober. Det utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte i alle fylker bortsett fra Nordland i oktober.

Økningen var størst i Troms og Finnmark, med 6 prosent flere ledige.

Nordland og Trøndelag har den laveste ledigheten, med 1,7 prosent av arbeidsstyrken hver.

Økt ledighet i alle Oslo-bydeler

I oktober var bruttoledigheten høyest i Oslo med 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten er høyest i bydelene Søndre Nordstrand og Stovner, men sammenlignet med oktober i fjor øker den i alle bydelene.

– Høye renter og en urolig omverden bidrar til lavere investeringslyst og generell usikkerhet. Det kan føre til at bedriftene etterspør færre folk. Vi ser også en økende ubalanse mellom det arbeidsgiverne etterspør, og kvalifikasjonene hos arbeidssøkerne som er ledige. Vi tror at ledigheten vil øke noe i tiden fremover, sier fungerende direktør Magnus Askim i Nav Oslo i en pressemelding.

(©NTB)