Her åpner nytt rus- og psykiatrisenter i Midtbyen

Nyheter: Sju ansatte skal jobbe med unge, voksne mennesker med rusproblemer og psykiske plager. Hovedmålgruppen er folk fra 18 år og oppover, der senteret særlig ønsker å nå de yngste.

Det nye senteret (MO-senteret) har offisiell åpning i morgen er plassert i en nyrenovert brygge i Fjordgata 66

– Styrken ved et slikt senter er at vi kan starte å hjelpe mennesker som sjøl er motivert for å få hjelp umiddelbart. Vi vet av lang erfaring at motivasjon er ferskvare, sier Stig Antonsen, enhetsleder ved Enhet for psykisk helse og rus, i en pressemelding fra Trondheim kommune.

– Noe av det vesentligste ved MO-senteret er at folk skal oppleve at de får hjelp, uten at det er vi som ansatte som forteller folk direkte hva de trenger hjelp til. Tilbudet her er veldig mye basert på kartlegging av behov, forteller Olav Pedersen og Marius Finne Haugan, to av de fast ansatte på senteret.

Kartlegger behov

Kartleggingen, som skjer i form av et intervju, er basert på en internasjonal metode som på fagspråket kalles EuropASI. Enkelt forklart bidrar metoden til å definere mangler og behov i prioritets rekkefølge. Brukerne fyller også ut et skjema om hva de selv opplever de trenger mest hjelp til.

– En slik kartlegging gir veldig mye informasjon om den vi snakker med. Handler problemet først om fremst om personens fysiske helse, ja da er det kanskje den som må fikses først. Er det i rusen problemet ligger, så starter vi der, sier Pedersen.

Bistanden videre fra MO-senteret vil typisk bestå av råd og veiledning inn mot behandlingsapparatet, uten at det altså behøves vedtak fra lokalt Helse- og velferdskontor.

– Det å vente på vedtak oppleves ofte som ei dørstokkmil av mennesker som har rusproblemer og psykiske vansker. Noen ganger kan et vedtak la vente på seg i tre måneder. Her er det bare å komme å få startet kartleggingen med en gang, fastslår Stig Antonsen.