Åpner for vindkraft utenfor Frøya

Nyheter: - Vi trenger mer fornybar energi, fastslår olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energidepartementet mottok i dag strategisk konsekvensutredning for havvind fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE anbefaler å prioritere åpning av fem områder.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

– Norge har store havområder med gode vindforhold, og vi trenger mer fornybar energi. Derfor har vi nå en grundig prosess for å finne de beste områdene for havvind. Tidspunkt for eventuell utbygging vil avhenge av utvikling i teknologi, kostnader og etterspørsel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Etter en helhetlig vurdering anbefaler NVE å prioritere åpning av områdene Sørlige Nordsjø I og II, Utsira nord, Frøyagrunnene og Sandskallen – Sørøya nord i første omgang. NVE mener disse områdene skiller seg ut som områder med svært gode teknisk-økonomiske forhold og de samlede konsekvenser er vurdert som akseptable.

Ved slutten av første halvår  2012 var det bygget i overkant av 4 GW vindkraft i europeiske havområder og 20 GW var enten under bygging eller hadde  fått byggetillatelse. Vindkraft til havs er en voksende næring og veksten i Europa er drevet av EUs fornybardirektiv. Flere land har innført omfattende  støtteordninger.

Les konsekvensutredningen her