Åpner for eggdonasjon for transmenn

Nyheter: SV vil sikre transmenn og ikke-binære rett til eggdonasjon. Nå får Stortinget avgjøre saken.

– Det er ikke bare tenkte tilfeller dette handler om, men reelle personer som får nei i dag, forteller avtroppende stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) til Vårt Land.

Engasjert

Wilkinson har engasjert seg sterkt i saken og har fått helseministeren til utarbeide et forslag til endring av bioteknologiloven som er i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven.

Eggdonasjon til par ble lovlig i Norge fra 1. januar i år, men partnerdonasjon av egg er bare åpent for likekjønnene par som består av to kvinner som er født som kvinner. Egg som transmenn eller ikkje-binære kan ha frosset ned, kan etter dagens lovregler ikke bli brukt. Det mener Wilkinson strider mot likestillings- og diskrimineringsloven.

Helseminister Bent Høie (H) ber i sitt svar til Wilkinson om at Stortinget avgjør saken, men presenterer et forslag til lovendring der personens fødselskjønn kan legges til grunn, uavhengig av juridisk kjønn, dersom personen ønsker det.

En ikke-binær person er en som ikke regner seg som verken mann eller kvinne. En transmann er en person som er født som kvinne, men som har mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gått gjennom en kjønnsbekreftende behandling.