Ap fortsetter arbeidet med vedtektene for å vingeklippe Trond Giske

Nyheter: Aps sentralstyre er i gang med vurderingen av mulige vedtektsendringer som potensielt kan begrense makten til Trond Giskes lokallag.

Sentralstyret var samlet til møte på Sundvolden Hotel mandag og tirsdag. På bordet lå en anbefaling de fikk før jul fra partiets vedtektsutvalg om mulige endringer i vedtektene.

– Dette er det første sentralstyremøtet hvor medlemmene har fått diskutere saken, og vi har hatt en god første runde. Det blir en prosess som vil gå videre fram mot landsmøtet i mai, sier Aps generalsekretær Kjersti Stenseng til NTB.

Vedtektsutvalget har vært ledet av stortingsrepresentant Lubna Jaffery. De har blant annet sett på hvordan man skal vektlegge medlemstallet i lokallagene når man fordeler antall delegater til årsmøter og landsmøter. Altså hvor mye makt hvert lokallag får på disse møtene.

En del av bakteppet er det nye lokallaget til tidligere Ap-nestleder Trond Giske, Nidaros Sosialdemokratisk Forum i Trondheim.

Lokallaget har vokst kraftig den siste tiden og er blitt det største i partiet. Dermed kan det også bli en viktig maktfaktor.