Trønder tatt med 15 kilo amfetamin

Nyheter: Begge ble dømt til åtte år i fengsel.

Nordmannen kjørte en Toyota Rav leiebil og syreren kjørte foran i en svenskregistrert Mercedes. Bilene ble fanget opp av tollvesenets kamera da de passerte grensen med ca 10 minutters mellomrom.

Stoppet ved Kvål

Nordmannen ble stoppet av tollvesenet i nærheten av Støren, mens syreren ble stoppet i nærheten av Kvål.

I Toyotaen ble det funnet 15 kg amfetamin, 11,985 kg i en svart North Face-bag, 3.073 kg i et hvitt åpent bærenett av tøy som lå under den svarte bagen, samt 2,4 gram hvitt pulver og en hasjklump på 4,7 gram, i hver sin lynlåspose i en oransje tøymappe. Amfetaminen i bagen og handlenettet var fordelt i 15 forseglede plastposer, hver på ca 1 kg.

Analyser viser en styrkegrad på henholdsvis 65  og 66 prosent.

Spaning

Svensk politi drev på dette tidspunkt drev aktiv spaning og etterforskning av det svenske narkotikamiljø med tilknytning til blant annet Norge, Belgia, Estland og Island.  Med bakgrunn spaningsrapporten  fastslår retten at selve overleveringen av amfetaminen fant sted på en bensinstasjon i Handen.

De tiltalte har ikke bestridt at de objektivt sett har innført 15 kg amfetamin til Norge, men har begge gjort gjeldende at de ikke har utvist den nødvendige subjektive skyld for innførsel av amfetamin. Blant annet ble det hevdet at de trodde det var hasj de innførte, men ble ikke trodd av retten.

Retten legger til grunn at syrerens rolle har vært noe mer sentral enn nordmannens da det var han som fikk oppdraget og var den som oppdragsgiverne forholdt seg til og hadde kontakten med.

Begge ble idømt åtte år i fengsel