Alle ansatte i kommunale skoler og barnehager må møte på jobb

Nyheter: Trondheim kommune understreker at alle ansatte i kommunale skoler og barnehager skal møte på jobb som vanlig.

Det går frem av en pressemelding fra Trondheim kommune:

– Selv om skoler og barnehager nå er stengt for vanlig aktivitet, betyr ikke dette at skolene stenger ned. Det vil bli opprettholdt et tilbud i kommunale skoler og barnehager til alle barn som har én forelder/foresatt som utfører samfunnskritiske oppgaver, selv om den vanlige aktiviteten på skoler og barnehager nå er stengt. Vi oppfordrer private skoler og barnehager til å gjøre det samme, heter det i meldingen.

I tillegg skal barn med store- og vedvarende behov fortsatt ha sitt tilbud. Dette gjelder også barn som har barnehagetilbud på særskilt grunnlag.

Dette gjelder arbeid innenfor følgende samfunnsområder:

Styring og kriseledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjeneste, IKT-sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte tjenester, Apotekene, Renhold.

Skoler og barnehager vil så snart som mulig gjøre nødvendige avklaringer om hvilke barn som faller inn under ordningen der én forelder/foresatt utfører samfunnskritiske oppgaver, og som skal møte på skole og barnehage.