Advarer mot mye svevestøv og høy luftforurensning

Nyheter: Vi har nå en situasjon med høy luftforurensning på grunn av svevestøv, særlig langs E6 og Omkjøringsvegen. Dette skyldes først og fremst veistøv, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune

– Det gjennomføres tiltak i form av intensivt renhold og støvdemping for å få kontroll på situasjonen. Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak, heter det i meldingen.

annonse

Bør begrense utetiden

Luftforurensningen kan gi helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre. Personer i disse gruppene bør redusere høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede uteområdene langs E6 og Omkjøringsvegen. Luftveisirritasjoner og ubehag kan også forekomme også hos friske personer – begrens gjerne oppholdstiden i de mest forurensede områdene.

Mer info om målt luftkvalitet finnes på luftkvalitet.miljodirektoratet.no.