Hadde ikke dekning for å hevde at Olsø skjulte tomteavtale

Nyheter: Adresseavisen felt i Pressens Faglige utvalg i dag.

Pressens faglige utvalg hadde under dagens møte to klager på bordet rettet mot Adresseavisen – den ene fra Overvik Utvikling og den andre fra Ap-politikere Rune Olsø.

Bakgrunnen for klagen er en serie artikler som handlet om hvordan eiendomsutviklere skal ha overbevist Ap om å regulere et område i Trondheim til boligformål.

Et idyllisk jordbruksområde i Trondheim ble i rekordfart omregulert til et boligområde med blokker og småhus. Dette er hele historien om de mektige aktørene bak utbyggingen på Overvikheter det i en av avisens artikler, ifølge medier24. 

Brøt god presseskikk

I den første klagesaken fikk avisa kritikk for manglende imøtegåelse. Når det gjelder klagesaken fra Olsø, ble det konstatert at avisa brøt god pressekikk på to punkter: For manglende dekning i overskrift og for manglende redigering av leserkommentarer.

Avisas hovedpoeng i artikkelserien var at Rune Olsø hadde en dobbbeltrolle som politiker og partner i selskapet Staur, som også er medeier i utbyggingsselskapet Overvik Utvikling.

LES MER: – Heksejakten har skapt en helsemessig krevende situasjon

Adresseavisen gikk langt i å hevde at Olsø skal ha hatt personlig gevinst av utbyggingsprosjektet og at han aktivt har forsøkt å skjule en opsjonsavtale.

Overskriften som førte til fellelse av Adresseavisen lød som følger: ««Ap-topp skjulte tomteavtale».

Det mente altså PFU at Adresseavisen ikke hadde dekning for. En konklusjon utvalget falt ned på etter lang diskusjon.

» Utvalget mener at Adresseavisen ikke hadde grunnlag for å skrive dette, og viser til punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten som slår fast at overskrifter ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

Avisen manglet dekning for at Olsø aktivt har gått inn for å skjule den omtalte tomteavtalen», heter det i innstillingen fra Utvalget.

Adresseavisen ble også felt for flere leserkommentarer, der Rune Olsø ble anklaget for korrupsjon og misbruk av sin stilling.  Andre kommentarer inneholdt sterke beskyldninger rette mot Olsøs karakter, samt ytringer som kan tolkes som oppfordring til skadeverk og trakassering.

Kommentarene ble fjernet to måneder etter publisering, og da etter henvendelse fra Rune Olsø.

Det holdt ikke, ifølge PFU.

Les sammendraget av Olsøs klage mot Adresseavisen