Adressa-eier soper inn 67 millioner

Nyheter: Solid vekst for Polaris i første kvartal.

Driftsresultatet (EBITDA) for Polaris Media-konsernet endte på 67 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 160 prosent fra tilsvarende periode i 2020.

Resultatveksten er hovedsakelig drevet av høyere digitale abonnementsinntekter, høyere distribusjonsinntekter og lavere kostnader, skriver konsernsjef Per Axel Koch i kvartalsrapporten.

Pandemien rammer fortsatt de papirbaserte annonseinntektene og trykkeriinntektene negativt, mens de digitale annonseinntektene er opp 5 prosent fra først kvartal 2020.

Driftsinntekten var på 880 millioner kroner, en økning på 3 prosent fra 858 millioner i 2020.

Driftskostnadene gikk noe ned sammenlignet med i fjor og var på 816 millioner kroner.

Kjøper seg opp i svensk konsern

Torsdag offentliggjorde Polaris at de kjøper ut minoritetsaksjonærene i Stampen Media. Dermed eier de om lag 70 prosent av det svenske medieselskapet, som blant annet gir ut Göteborgs-Posten.

Stampens driftsresultatet (EBITDA) endte på 21 millioner kroner i første kvartal, en økning på 370 prosent fra 4 millioner i samme periode i 2020.