Abbasi-familien vil ikke pågripes før det foreligger nytt vedtak

Nyheter: UNE gir Abbasi-familien et pusterom.

Familien Abbasi fikk endelig avslag på søknaden om opphold i Norge i februar i år. I juni ble de forsøkt tvangsreturnert til Afghanistan, men returen ble avbrutt på grunn av mors helsetilstand.

UNE mener at Abassi-familien bevisst har villedet utlendingsmyndigheten og motsatt seg retur – og dermed misbrukt asylinstituttet. Samtidig ble det i avslaget påpekt at barnets beste ville være å få bli i Norge. Men ifølge UNE veier andre hensyn veier tyngre.

Familien har imidlertid fremmet såkalt omgjøringsbegjæring, og nå får familien som er tilbake i Trondheim et pusterom frem til endelig vedtak foreligger.

– Familien kommer ikke til å bli pågrepet eller sendt til Trandum før det foreligger ny avgjørelse i saken. UNE har nå besluttet å utsette iverksettelsen av alle vedtak som pålegger familien å forlate Norge. Det innebærer at familien nå har lovlig opphold, opplyser familiens advokat, Erik Vatne til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Positivt signal

– Jeg forventer at norske myndigheter nå lar menneskelige hensyn og vurderinger av barnets beste få den plass de skal ha etter loven, slik at familien får tilbake oppholdstillatelsene, skriver han videre i en epost til avisen.

LES MER OM ABASSI-SAKEN:

Asylaktivister vedgår at de tar kontakt med hjemlandet for å stoppe utsendelser

Når asylsøkere tvangsutsendes, har aktivister kontaktet mottakerlandet for å stanse utsendelsen. Politiet sier det kan være ulovlig.

Siste: Abbasi-søsknene flys til Norge i dag

Abbasi-søsknene skal ha fått beskjed om at de skal flys fra Istanbul til Oslo i løpet av tirsdagen. Det er uvisst hvor de skal etter det.

Statsråden har ikke makt til å bestemme at Abassi-familien få bli

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) understreker at han ikke kan instruere Utlendingsnemnda (UNE) om å la Abassi-familien få bli i landet.

Over 1000 mennesker gikk i fakkeltog i kveld

– Nok er nok! Vi krever en umiddelbar stans i utsendelser av flyktninger til Afghanistan, appellerte primus motor bak kveldens fakkeltog, Julie Indstad Hole fra AUF.