Håper de kvinnelige ingeniørene ikke får sjokk når de oppdager hvor mannssjåvinistisk byggebransjen er

Nyheter: Det utdannes rekordmange kvinnelige byggingeniører ved NTNU. Men ute på byggeplassene er det fortsatt gutta som bestemmer.

I år utdannes det nesten tre ganger så mange kvinnelige byggingeniører som for ti år siden.

Kvinneandelen på byggstudiet på NTNU i Trondheim har økt fra 25 prosent i 2003 til over 40 prosent. Både i 2011 og 2012 var andelen 43 prosent, og det er ventet en like høy andel i år, viser tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

– Det er flott at nesten halvparten av alle nyutdannede byggingeniører fra NTNU nå er kvinner. Men vi frykter de får sjokk når de ser hvor mannssjåvinistisk og reaksjonær byggebransjen er, sier Magnus Aune Hvam, administrerende direktør i entreprenørselskapet Forny, til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire.

Han viser til at det knapt finnes kvinner på norske byggeplasser og mener bransjen går glipp av verdifulle menneskelige ressurser om ikke problemet tas på alvor.

Holdningsendring

– Kvinnelige ingeniører gjør arbeidsplassen bedre. De tilfører en egen dynamikk, stemningen blir bedre. Og faglig er de minst like dyktige, sier Hvam.

Han etterlyser en generell holdningsendring som gjør det mer attraktivt for kvinnelige ingeniører å jobbe ute på byggeplassene.

– I motsatt fall kan vi risikere at flesteparten av kvinnene forsvinner til konsulentbransjen og det offentlige, sier han.

Han støttes av Helen Brown, byggingeniør med over 20 års erfaring fra ulike lederfunksjoner på norske byggeplasser.

– Som kvinne er man stort sett alene på byggeplassen. Det kan være skremmende å komme inn og jobbe på en arbeidsplass der alt går på menns premisser, og spesielt for nyutdannede, sier Brown, som arbeider i det rådgivende ingeniørselskapet Høyer Finseth.

Hun karakteriserer ikke seg selv som feminist eller likestillingsforkjemper, men mener arbeidsmiljøer med gammeldagse kjønnsholdninger kan være en ekstra belastning som ikke alle kvinner tåler.

Må bevise

– Jeg har opplevd alt fra skittkasting og sjikanering til å bli fullstendig oversett i møter. Slik det er i dag skal man være tøff for å holde ut særlig lenge. Jeg kjenner flere kvinnelige ingeniører som har gitt seg etter kort tid, sier hun.

For å klare seg i det mannsdominerte miljøet må kvinnene yte ekstra.

– Vi tvinges ofte til å overprestere. Det er lite rom for å gjøre feil. Man må være på topp og bevise hele tiden. For unge kvinnelige ingeniører kan det føles som om man blir testet hver dag, sier Brown.

Hun mener likevel utviklingen går i riktig retning.

– Det har skjedd positive ting de siste årene. Det er for eksempel slutt på nedsettende kjønnskommentarer. Samtidig er det etablert egne mentorprogrammer hos de store entreprenørene for å inkludere kvinner på en naturlig måte, og det er konstruktivt og gledelig, sier hun.

Sammenlignet med våre naboland mener hun dessuten Norge ligger foran.

– Jeg har arbeidet som ingeniør også i Tyskland og Sverige, og rett skal være rett, Norge er klart det beste landet å jobbe i for oss jenter, sier Brown.

Tilfører kvalitet

Brown mener kvinnelige ingeniører har noe vesentlig å tilføre prosjektene.

– Vi jobber annerledes. Vi ser helheten på en annen måte som er verdifull for bygget, sier hun.

Magnus Hvam i Forny støtter dette synet.

– Bransjen selv ønsker flere kvinner. Vi har erfart at kvinner i byggeledelsen gjør prosjektene bedre, de skaper bedre resultater for våre kunder. Og for å være en god leverandør må vi speile kundens behov, sier Magnus Hvam.