Er du kjapp unngår du ekstra skatt: 70.000 bedrifter får purring fra skatteetaten

Nyheter: Om lag 43.000 selskaper og 27.000 personlig næringsdrivende vil i løpet av de nærmeste dagene motta purrebrev fra Skatteetaten fordi selvangivelsen for inntektsåret 2014 fremdeles ikke er levert. 

Personlig næringsdrivende og selskaper hadde frist til 31. mai med å levere selvangivelsen. De som ikke har levert, må levere selvangivelsen snarest mulig for å unngå skjønnsligning og tilleggsskatt.

– Vi vet at mange skattytere er oppført i vårt skattemantall som personlig næringsdrivende uten å være klar over det. Årsaken kan blant annet være at de tidligere har drevet næringsvirksomhet, men at de fremdeles ikke har meldt seg ut av  Enhetsregisteret eller Mva-manntallet. Næringsdrivende kan heller ikke benytte seg av leveringsfritaket slik personlig skattytere og pensjonister har mulighet til, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Personlig næringsdrivende og selskaper fikk tilsendt selvangivelsen i Altinn eller mottok selvangivelsen i posten.

Unngå merarbeid

De som ikke har levert selvangivelsen bør levere snarest mulig for å unngå skjønnsligning og tilleggsskatt. I fjor ble omtrent 15.000 personlig næringsdrivende og 23.000 selskaper skjønnslignet. Det innebærer at Skatteetaten fastsetter skatten på grunnlag av de opplysningene etaten har. Tilleggsskatten for manglende levering er normalt 30 prosent av skatten som er eller kunne ha vært unndratt.

– Det vil alltid være slik at skjønnsligning aldri kan bli like korrekt som når skattyter rapporterer selv. Derfor oppfordrer vi alle til å levere selvangivelsen snarest, sier Mariken Holter.

De som leverer for sent får forsinkelsesavgift. Avgiften avhenger av hvor sent man leverer, og hvor stor nettoinntekten og nettoformuen er.

Gir veiledning

Skatteetaten gir veiledning til utfylling selvangivelsen på både skatteetaten.no og på telefon. På nettsidene er det for eksempel laget en fradragsveiviser for enkeltpersonforetak. Denne gir oversikt over de vanligste utgiftene et enkeltpersonforetak kan trekke fra på skatten, for eksempel utgifter til bruk av bil, mobil, bredbånd og hjemmekontor.