66 prosent er friske tre år etter rask psykisk helsehjelp

Nyheter: 66 prosent av klientene i behandlingsprogrammet Rask psykisk helsehjelp var friske tre år etter behandlingen, viser en FHI-undersøkelse.

– Funnene støtter den langsiktige effektiviteten av behandlingen ved Rask psykisk helsehjelp, sier Robert Smith, forsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.
Han sier imidlertid at tallene bør tolkes forsiktig, siden studien mangler sammenligningstall fra kontrollgrupper ved andre og tredje år.

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til personer over 18 år med lettere former for angst eller depresjon. Programmet tilbyr hjelp uten legehenvisning eller lang ventetid.

Undersøkelsen, som forskere ved FHI har gjennomført, viser at 63 prosent av klientene ble regnet som friske etter to år og 66 prosent etter tre år.

Forskerne fant også vedvarende bedring i livskvalitet og arbeidsdeltakelse.

Mer info her