5 av 10 vil forby elsparkesykkel på fortau

Nyheter: Forslaget om å forby elsparkesykler på fortau utredes av regjeringen. Ifølge en fersk undersøkelse får det støtte av halvparten av de spurte.

I en spørreundersøkelse, gjennomført av YouGov på vegne av forsikringsselskapet Tryg Forsikring og organisasjonen Trygg Trafikk, svarer 52 prosent at de vil ha et forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau.

Regjeringen har alt skjerpet reglene for elsparkesykkel-bruk og blant annet innført promille- og aldersgrense. Forslaget om fortau-forbud ligger på bordet til utredning og er del av en pakke med nye regler.

Blant personer mellom 18 og 29 år støtter 34 prosent et slikt forbud, mens hele 65 prosent av de spurte over 60 år støtter det.

Andelen som ønsker et forbud er størst i Oslo med 55 prosent, og lavest i Trøndelag og Nord-Norge med 47 prosent.

I hovedstaden er elsparkesykkelskadene mer enn halvert etter de nye reglene ble innført i fjor.