– Milliardene skyldes at vi har det morsomt og driver effektivt

Nyheter: Årsresultatene til Reitangruppen er mer solid enn noen gang. Totalomsetningen ble NOK 85,6 mrd. en økning på NOK 4 mrd. fra 2014. Gruppen leverer rekordresultater for 2015 innenfor alle forretningsområder.

– Solide resultater skyldes at vi har det morsomt og driver kostnadseffektivt. Takket være dyktige folk med sterke verdier og ambisjoner har vi aldri vært bedre rustet for fremtiden, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Solid drift og verdistigning

De siste ti årene har Reitangruppen tredoblet resultatene og investert betydelig i butikker, stasjoner, logistikk og industri.

Samlede investeringer i handelsvirksomheten er over NOK 17 mrd. siste ti år. I tillegg kommer store investeringer innenfor eiendom. Bokført egenkapital ved utgangen av 2015 er NOK 20 mrd.

Kontantstrøm fra drift i 2015 ble NOK 4,5 mrd. og driftsresultatet ble NOK 3,4 mrd. Resultat før skatt ble NOK 3,1 mrd. Utbytte fra Axfood AB var NOK 129 mill. og investeringen har i 2015 hatt en verdistigning på NOK 1,4 mrd. Verdiendringen føres mot utvidet resultat og inngår ikke i ordinært resultat.

Våren 2015 nådde Reitangruppen sin finansielle handlingsregel for gjeld innenfor alle forretningsområdene. Det gir Reitangruppen kraft til å fortsette sin langsiktige verdiskapning og trygge 36 633 arbeidsplasser i Norden og Baltikum.

– Vi har over tid bygget sten på sten i tøff konkurranse innenfor handel og eiendom.  Vår sterke finansielle evne gjør oss slagkraftige, også i turbulente tider. Vi har både vilje og evne til å investere for fremtiden, sier finansdirektør Kristin S. Genton.

Verdiskapende arbeidsplasser

Det betyr mye å føle seg verdifull og få muligheten til å gjennomføre det man tror på. Tydelig struktur og systemdrift bygger kultur, –  et viktig fundament i verdibasert ledelse, ifølge Odd Reitan:

– Mine beste øyeblikk opplever jeg når jeg hører mennesker si at det å jobbe i Reitangruppen har forandret deres liv. De som vier sitt liv for å bygge sin egen virksomhet jobber med noe de er lidenskapelig opptatt av. Det er sjelden man lykkes om man ikke liker det man holder på med. Jeg elsker å bygge kultur der mennesker får tillit og tar egne beslutninger, sier en stolt Colonialmajor Odd Reitan.

Rekordsalg i krevede marked

– Aldri har REMA 1000 solgt så mye varer som i 2015. Med en butikkomsetning på NOK 53,5 mrd. i Norge og Danmark, og 6 prosent vekst, er vi svært fornøyde med 2015. Men vi hviler ikke. 2015 var et tøft år med en stadig mer krevende konkurranse, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør REMA 1000.

REMA 1000 fortsetter med god vekst i Norge og Danmark, både når det gjelder omsetning og markedsandeler. REMA 1000 er den største dagligvarekjeden i Norge og hadde i 2015 24,2 prosent av markedet. Også i Danmark har REMA 1000 hatt et svært godt år med en vekst på 9,2 prosent og en markedsandel på 11,1 prosent.

Flere av industriselskapene i REMA 1000 har levert gode resultater.

Norsk Kylling har snudd driften og ender for første gang på flere år med et positivt resultat. Kjeldsberg Kaffebrenneri er den minste aktøren i sitt marked, men den første som har sertifisert all kaffe.

Aldri gjort det bedre innen convenience

Med kjente konsepter som Narvesen, Pressbyrån, 7-Eleven og R-kioski, er Reitan Convenience markedsleder i syv land i Norden og Baltikum.

Året som gikk var preget av sterkere konkurranse enn noensinne, men endte likevel med de beste resultatene i selskapets historie: en totalomsetning på NOK 15,5 mrd., EBITDA på NOK 934 mill. og et driftsresultat på NOK 553 mill.

– For få år siden var det knapt noen som trodde det var mulig å oppnå slike resultater gjennom kioskdrift. I dag har Reitan Convenience en kontantstrøm som nærmer seg milliarden, og et enormt potensial for videre vekst. Vi har aldri vært mer lønnsomme eller prestert bedre, og de som først og fremst skal ha æren for det er de 14 200 menneskene som møter kundene i våre kiosker og butikker hver eneste dag. De er vår viktigste suksessfaktor, sier administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan.

Grep for fremtiden fra Uno-X Gruppen

Uno-X Gruppen har vært eget forretningsområde i Reitangruppen siden 2009, og består av flere rendyrkede selskaper for salg av drivstoff og smøreoljer som har videreutviklet og styrket sine markedsposisjoner i Norge og Danmark i løpet av 2015.

I en fremtid hvor transportmidler vil hente sin energi fra en miks av drivstoffer, har Uno-X stor tro på hydrogen som et fremtidig bærekraftig drivstoff for å nå norske klimamål.

I 2015 etablerte derfor Uno-X Gruppen et selskap med NEL Fuel ASA (NEL) som partner, hvor målet er å bygge minimum 20 hydrogenfyllestasjoner i de store norske byene innen 2020. Dette skjer samtidig med at verdens største bilprodusenter lanserer hydrogenbiler for salg.

Omsetningen i 2015 ble NOK 9,6 mrd., EBITDA NOK 690 mill. og driftsresultatet NOK 545 mill.

– Vår sterke verdidrevne prestasjonskultur, med dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, har også i 2015 skapt sterke resultater, sier administrerende direktør for Uno-X Gruppen, Vegar Kulset.

Verdiøkning innenfor eiendom

Eiendomsvirksomheten hadde også i 2015 god vekst i leieinntekter og underliggende verdiskaping. Driftsinntektene i 2015 utgjorde NOK 439 mill. og EBITDA NOK 527 mill. Driftsresultatet ble NOK 504 mill., og resultat før skatt summerte seg til NOK 406 mill.

– Høyere inntektsnivå i forhold til fjoråret skyldes økt eiendomsmasse, stabil utleiegrad, indeksregulering og høyere kurs på danske kroner. Forbedringen i driftsresultat og EBITDA skyldes i hovedsak netto verdiøkning for eiendomsmassen. I tillegg har våre tilknyttede selskap generelt hatt gode resultater og salgsgevinster også i 2015, sier administrerende direktør i Reitan Eiendom, Ingolv Høyland.

E. C. Dahls Eiendom kjøpte i 2014 Britannia Hotell sammen med Olav Thon. Høsten 2015 ble det inngått avtale om overtakelse av Thons eierpost, og transaksjonen ble gjennomført i januar 2016. Hotellet skal fra sommeren 2016 gjennomgå en omfattende rehabilitering.

– Vi har ambisjon om å gjenåpne Britannia i en ny og modernisert utgave, men med ydmykhet for historien, slik at både Trondheim by og vi kan føle stolthet for hotellet, sier Colonialmajor Odd Reitan.

Reitan Eiendom har ved utgangen av 2015 passert milepælen NOK 5 mrd. i verdijustert egenkapital, og nærmer seg en totalkapital på NOK 10 mrd. Selskapet besitter eiendom for nærmere NOK 7 mrd. i sin balanse har samtidig mange spennende eierposisjoner i ulike eiendomsvirksomheter.

– Når vi i tillegg har sterk underliggende inntjening og meget god soliditet, er vi klare for ytterligere vekst og utvikling, fortsetter Høyland.