44 prosent av nyetablerte selskap går dukken etter ett år

Nyheter: Nyetablerte selskap i 2019 hadde en overlevelsesrate på 44 prosent. Tre av fem aksjeselskap og ett av tre enkeltmannsforetak eksisterte ennå i 2020.

Stabilt

Overlevelsen for nyetablerte foretak etter ett år har ligget stabilt siden 2016 på 44 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2019 ble det etablert 38.500 enkeltpersonforetak og 25.500 aksjeselskap. Ett år etter var 34 prosent av enkeltpersonforetakene og 60 prosent av aksjeselskapene registrert med aktivitet i 2020.

Overlevelsen etter fem år var samlet sett på 26,5 prosent, altså var rundt hvert fjerde selskap etablert i 2015 fremdeles i gang i 2020.

SSB opplyser at det er for tidlig å si hvordan perioden med pandemi har påvirket overlevelsen til foretakene. Dette er fordi aktiviteten måles på årsbasis mens ringvirkningene av koronaen ikke gjorde seg gjeldende før et stykke inn i året. Foretak som var i ordinær drift de første månedene i 2020, vil dermed ha kommet i gang og føres som overlevende i statistikken.